Doe je ook mee als lid?

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door en voor ondernemers.

Brugge Geeft Energie gelooft in de kracht van het collectief, maar ook in het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van ondernemers. Wij willen ondernemers bewust maken van de noodzaak, maar zeker ook van de voordelen van verduurzaming. We luisteren naar uw duurzaamheidswensen, verbinden u met gerenommeerde partijen en helpen om uw ambities te realiseren.

Transparant onafhankelijk advies

Wat doen wij?

Wij helpen u als ondernemer verduurzamen door uw energiebesparingspotentieel inzichtelijk te maken, en begeleiden u bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen of hernieuwbare energieopwekking.

Wat wordt er van leden verwacht?

Elke onderneming dat lid is van Brugge Geeft Energie heeft een actieplan om haar activiteiten te verduurzamen. Afhankelijk van het type activiteit kunnen dit acties zijn op het vlak van energiebesparing, energieopwekking, energiebeheer, circulair bedrijfsprocessen , mobiliteit , afvalbeheer, enz. 

Het lidmaatschap houdt in dat het bedrijf actief inspanningen doet om haar ecologische voetafdruk te verminderen, waarbij het wordt ondersteund door de expertise van de medewerkers van Brugge Geeft Energie en door de andere leden.

Het geheim is: collectief inkopen!

Steeds meer deelnemers maken gebruik van ons inkoopcollectief. Reden om meer vorm  te geven aan het collectief en deze laagdrempelig te ontsluiten voor nieuwe deelnemers. Wilt u meer informatie over het aansluiten bij BGE-inkoopcollectief? Ja, ik wil graag meer informatie

Samen gaan we voor duurzaam!