Wie zijn wij? en wat doen wij?

“Stroom van eigen kweek”

Vlaanderen heeft op daken nog ruimte voor 65,01  gigawattpiek zonnepanelen

Veel bedrijven overwegen om zonnepanelen aan te schaffen. Er is een aantal redenen dat bedrijven weerhoudt om tot aanschaf over te gaan. Er is veel informatie te vinden op internet over zonnepanelen. Zelfs zoveel, dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Daarnaast ziet men op tegen het uitzoekwerk dat nodig is voor de aanschaf van zonnepanelen.

In de praktijk blijkt dat collectieve inkoopacties van zonnepanelen succesvol zijn. Bedrijven vinden het prettig dat ze ‘ontzorgd’ worden: dat wil zeggen dat alles voor ze wordt uitgezocht en geregeld. Kortom: ze krijgen een kwalitatief goed PV-systeem tegen een correcte prijs. Het is daarbij belangrijk dat er een centraal en vertrouwd aanspreekpunt is waar men met vragen terecht kan.

Dáár ligt de kracht van lokale duurzame energie initiatieven.

De voor-en nadelen van het organiseren van een collectieve inkoop zonnepanelen voor lokale duurzame energie initiatieven op een rij:

Voordelen door samenwerking onafhankelijke Expert

Bij een solarpark ligt de moeilijkheid NIET bij het technisch engineeren, noch bij het geven van een competitieve prijs. De uitdaging ligt WEL bij het bieden van zekerheden gedurende 20 jaar, en het financieel “backen” van deze zekerheden.

Markt bevragen bij 3 EPC (Engineering, Procurement, and Construction)

Een EPC-bedrijf voor zonne-energie is geavanceerder in de diensten en producten die zij leveren in vergelijking met een typische zonne-installatie. Een EPC-bedrijf heeft een holistische benadering om hun klanten een zonneservice te bieden.

Preliminary Works.

 • Preliminary design:
 • Stability study:
 • Detail study:
 • Health and safety plan:
 • Roof status raport:
 • Mechanical report:
 • Electrical report:
 • Final draw.
 • Risico’s beperken
  • Ontwerpparameters vastleggen en controleren
  • Opbrengstgarantie
 • Alle waarborgen ligt bij de installateur.
 • Opbrengst verhogen
  • Optimalisatie ontwerp
  • Optimalisatie opbrengst
  • Correcte dimensionering
 • Tijd besparen
  • Projectmanagement
  • Werfopvolging met werfvergadering

Volgende zekerheden worden u geboden door met onafhankelijke adviseur te werken:

 • De installateur wordt  op voorhand gescreend naar financiële draagkracht en uitstaande garanties en liabilities, en dit voor elk project
 • Het volledige projectmanagement, alsook de werfopvolging en exploitatie gedurende 20 jaar gebeurt mede door opdrachtgever.
 • Ontwerpparameters vastleggen en controleren

Project in drie stappen:

Analyse, engineering en uitvoering, tijdens het hele project denken we steeds met u mee. Op die manier trachten we een duidelijk meerwaarde voor opdrachtgever te creëren.

Je kan overigens terugvallen op jarenlange praktijkervaring en op een gedreven team van experts.

Kwaliteit is geen toeval!

Nadelen

 In de begeleiding en coördinatie van de collectieve inkoop, gaat flink wat tijd zitten.

 De winst die een gezamenlijk inkoop actie kan opleveren is eenmalig.

Collectieve inkoop van zonnepanelen vereist geen voorinvestering en is een laagdrempelige actie die door veel lokale duurzame energie initiatieven als één van de eerste activiteiten wordt opgepakt.

Wil je een keer van gedachten wisselen over de mogelijkheden “stroom van eigen kweek” ? Laat het ons weten

BGE is een initiatief dat gegroeid is uit een gezamenlijk idee van mensen die reeds jarenlang ervaring hebben in de ‘groene’ sector maar met de idealen om dit gedachtengoed ook breder te verspreiden en vooral in het dagelijkse leven toe te passen.

Ons doel is om bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken.

“Think global, act local”

Het bestuur van Brugge Geeft Energie vzw is als volgt samengesteld:

 • Minou Esquenet, schepen Stad Brugge, voorzitter
 • Yves Op de Beeck, BEVEPE, ondervoorzitter
 • Bruno D’hont, Verimpex, penningmeester gedelegeerd bestuurder
 • Nicolas Bruynooghe, Calix Infrastructure, secretaris
 • Frank De Lannoit, Calix Infrastructure, bestuurder
 • Stefan D’hondt, BABO, bestuurder
 • Clementine Cocquyt, Cocquyt, bestuurder
 • Pieter Naeyaert, nSolar, bestuurder
 • Christophe Thiel, TDBS, bestuurder
 • Sam Proft, Stark, bestuurder
 • Jeroen Adam, Mowi Belgium, bestuurder

Frank De Lannoit ”Een duurzaam bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak.”

“Ik ben ervan overtuigd dat BGE-bedrijven inspireert om de samenwerking op te zoeken op bedrijventerreinen en ook echt aan de slag te gaan met verduurzaming. Ik hoop ook dat we met z’n allen inzien dat het niet vanzelf gaat. Als we echt stappen willen gaan maken, dan moeten we de ondernemers gaan helpen. Bedrijven willen wel verduurzamen. Maar dit kost tijd en zeker ook geld. Daarin moeten we faciliteren en investeren.”

Frank De Lannoit medeoprichter-bezieler bestuurder

Getuigenis Minou Esquenet, voorzitter BGE en schepen van milieubeleid in Brugge

Brugge heeft grote ambities om de klimaatdoelstellingen te halen. Alleen kunnen we dat niet, samenwerking is daarbij cruciaal. Toen ik vernam dat ook bij heel wat ondernemers die goesting aanwezig is, om concrete stappen vooruit te zetten, hebben we gezocht naar een samenwerkingsmodel. De stad heeft het project geinitieerd met een belangrijke financiële ondersteuning, en zal een trouwe partner blijven.

Voorzitter Minou Esquenet

Partners: