Wie zijn wij?

BGE is een initiatief dat gegroeid is uit een gezamenlijk idee van mensen die reeds jarenlang ervaring hebben in de ‘groene’ sector maar met de idealen om dit gedachtengoed ook breder te verspreiden en vooral in het dagelijkse leven toe te passen.

Ons doel is om bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken.

“Think global, act local”

Het bestuur van Brugge Geeft Energie vzw is als volgt samengesteld:

 • Minou Esquenet, schepen Stad Brugge, voorzitter
 • Yves Op de Beeck, BEVEPE, ondervoorzitter
 • Bruno D’hont, Verimpex, penningmeester
 • Nicolas Bruynooghe, Calix Infrastructure, secretaris
 • Frank De Lannoit, Calix Infrastructure, gedelegeerd bestuurder
 • Stefan D’hondt, BABO, bestuurder
 • Clementine Cocquyt, Cocquyt, bestuurder
 • Pieter Naeyaert, nSolar, bestuurder
 • Christophe Thiel, TDBS, bestuurder
 • Sam Proft, Stark, bestuurder
 • Jeroen Adam, Mowi Belgium, bestuurder

Frank De Lannoit ”Een duurzaam bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak.”

“Ik ben ervan overtuigd dat BGE-bedrijven inspireert om de samenwerking op te zoeken op bedrijventerreinen en ook echt aan de slag te gaan met verduurzaming. Ik hoop ook dat we met z’n allen inzien dat het niet vanzelf gaat. Als we echt stappen willen gaan maken, dan moeten we de ondernemers gaan helpen. Bedrijven willen wel verduurzamen. Maar dit kost tijd en zeker ook geld. Daarin moeten we faciliteren en investeren.”

Frank De Lannoit medeoprichter-gedelegeerd bestuurder

Getuigenis Minou Esquenet, voorzitter BGE en schepen van milieubeleid in Brugge

Brugge heeft grote ambities om de klimaatdoelstellingen te halen. Alleen kunnen we dat niet, samenwerking is daarbij cruciaal. Toen ik vernam dat ook bij heel wat ondernemers die goesting aanwezig is, om concrete stappen vooruit te zetten, hebben we gezocht naar een samenwerkingsmodel. De stad heeft het project geinitieerd met een belangrijke financiële ondersteuning, en zal een trouwe partner blijven.

Voorzitter Minou Esquenet

Partners: