Projecten in de kijker

Zon op dak of grond of parking

De zon is een fantastische bron van energie. In één jaar valt 9.000 keer zoveel zonne-energie op de aarde als we jaarlijks in de hele wereld aan energie verbruiken.

Door zonnepanelen op daken te leggen, kunnen we deze energie omzetten in elektriciteit. Wij brengen op gebiedsniveau de potentie in kaart met GIS-analyses. Daarna maken we samen met jou een plan op maat, met onze kennis en expertise.

BGE heeft een eerste kwalitatieve analyse uitgevoerd van alle PV-projecten. Opvallend is de hoge ambitie op het gebied van zon op dak en zon op land. Naast zorgen over de technische haalbaarheid van deze ambitie, merken wij vanuit BGE dat er ook op ecologische en economische vlak nog veel winst te behalen is.

Geef waarde aan uw bedrijfsparkeerplaats

Warmtepompen

Een warmtepomp verplaatst warmte van de ene plaats naar de andere. Elke warmtepomp kan in principe zowel verwarmen als koelen (bv. airco) door het proces om te keren.

MINI Brugge

Naast zorgen over de technische haalbaarheid van deze ambitie, merken wij vanuit BGE dat er ook op ecologische en economische vlak nog veel winst te behalen is.