Clean Power for Transport dossier 2021

Het BR-EV-READY project zal 91 AC laders en 23 DC laders installeren om zo de elektrische (deel)mobiliteit in Brugge te boosten [in Brugge zelf 72 AC laders en 19 DC laders] .

Dit bij 29 bedrijven, zelfstandigen, hotels & B&B’s en elektrisch autodelen [20 in Brugge]. Zo wil  het BR-EV-READY project het eerste EV-ready bedrijventerrein realiseren in Vlaanderen door alle Brugse ondernemers warm te maken en te begeleiden in de installatie van laadpalen en laadpleinen.

Brugge Geeft Energie zorgt voor de adviesverlening naar subsidiemogelijkheden, keuze van gepast aantal en type laadstations, voorstel van leverancier en installateur [met vrije keuze], voorbereiding en  installatie op een gecoördineerde wijze.

Zo transformeert BGE mee de laadervaring voor elektrische voertuigen radicaal, door het faciliteren van een duurzaam, betaalbaar, openbaar oplaadnetwerk.

Een korte beschrijving van de context en het doel van het project;

De (r)evolutie naar elektrische (bedrijfs)wagens moet ondersteund worden door aangepaste tankinfrastructuur of laadpalen. BGE maakt bedrijven via infosessies wegwijs in de transitie naar elektrisch rijden/tanken. Ook begeleiden we hen in subsidiedossiers zodat ze op een voordelige manier laadpalen kunnen installeren op hun terreinen.

Bedrijven willen wel verduurzamen, maar zien soms op tegen de tijdsinvestering en de kosten. Het is daar dat BGE het verschil kan maken, want de vereniging doet meer dan sensibiliseren: ze neemt ontzorgende initiatieven en helpt bedrijven voordelig verduurzamen.

Met infosessies heeft BGE de Brugse ondernemer warm gemaakt om mee in te stappen om snel tot veel laadpalen te komen.  De infosessies gaan in op het belang van de juiste laadinfrastructuur. Zo kan een bedrijf ervoor opteren om laadpalen te voorzien voor eigen medewerkers, maar het kan er ook voor kiezen om deze service aan te bieden aan bezoekers – klanten, leveranciers… –  en publiek.  De sessies gaan in op technische randvoorwaarden bij het plaatsen van laadpalen, en op de subsidiekanalen en voordelen voor standaard- en snellaadpalen.

Brugse Ondernemers ijveren voor eerste EV-Ready bedrijventerrein

Vanaf 2026 zijn alleen nog elektrische wagens aftrekbaar als bedrijfswagen, vanaf 2035 wil de EU dat alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Deze (r)evolutie moet ondersteund worden door aangepaste tankinfrastructuur of laadpalen. De vereniging van Brugse ondernemers Brugge Geeft Energie (BGE) maakt bedrijven via twee infosessies wegwijs in de transitie naar elektrisch rijden/tanken. ‘Ook begeleiden we hen in subsidiedossiers zodat ze op de meest voordelige manier laadpalen kunnen installeren op hun terreinen’, aldus gedelegeerd bestuurder Frank De Lannoit, ‘We willen dat het eerste EV-ready bedrijventerrein – een bedrijventerrein dat elektrisch vervoer ondersteunt – in Brugge ligt.’

BGE is een initiatief dat ontstond toen diverse ondernemers met ervaring in de ‘groene’ sector hun kennis breder wilden verspreiden en toepassen.
‘Het doel is om bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken’, zegt voorzitter Minou Esquenet, tevens klimaatschepen van Brugge ‘en dat kan als we de krachten bundelen in een vruchtbaar samenwerkingsmodel, mee ondersteund door Stad Brugge. Het is met dat model en met concrete toepassingen dat we de komende tijd naar buiten treden.’

Think global, act local en plaats een laadpaal

Bedrijven willen wel verduurzamen, maar zien soms op tegen de tijdsinvestering en de kosten. Het is daar dat BGE het verschil kan maken, want de vereniging doet meer dan sensibiliseren: ze neemt ontzorgende initiatieven en helpt bedrijven voordelig verduurzamen.
Zo vond op 19 juli 2021 een eerste gratis infosessie plaats over laadpaalsubsidies en dit initiatief wordt herhaald op 11 augustus. (PERS WELKOM)
‘De infosessies gaan in op het belang van de juiste laadinfrastructuur. Zo kan een bedrijf ervoor opteren om laadpalen te voorzien voor eigen medewerkers, maar het kan er ook voor kiezen om deze service aan te bieden aan bezoekers – klanten, leveranciers… –  en publiek. Een mooie troef waarvoor extra subsidies beschikbaar zijn’, zegt Frank De Lannoit.

EV-ready
De infosessies zijn gratis en een mooie gelegenheid om collega-ondernemers te ontmoeten rond het duurzaamheidsthema dat iedereen aanbelangt.
De sessies gaan in op technische randvoorwaarden bij het plaatsen van laadpalen, en op de subsidiekanalen en voordelen voor standaard- en snellaadpalen. BGE begeleidt zijn leden hierin verder zonder kost, niet-leden betalen € 200.
Leden kunnen ook als partner instappen in het Clean Power for Transport subsidiedossier dat BGE tegen eind augustus zal indienen bij de Vlaamse Regering. De laadinfrastructuur kan hierbij tot 20% meer gesubsidieerd worden. Het is de ambitie van BGE om, samen met de Brugse ondernemers, het eerste EV-ready bedrijventerrein te realiseren op Brugs grondgebied. Minou Esquenet: ‘We transformeren de tankervaring voor elektrische voertuigen radicaal door het leveren van een duurzaam,

Zon op dak of grond of parking

De zon is een fantastische bron van energie. In één jaar valt 9.000 keer zoveel zonne-energie op de aarde als we jaarlijks in de hele wereld aan energie verbruiken.

Door zonnepanelen op daken te leggen, kunnen we deze energie omzetten in elektriciteit. Wij brengen op gebiedsniveau de potentie in kaart met GIS-analyses. Daarna maken we samen met jou een plan op maat, met onze kennis en expertise.

BGE heeft een eerste kwalitatieve analyse uitgevoerd van alle PV-projecten. Opvallend is de hoge ambitie op het gebied van zon op dak en zon op land. Naast zorgen over de technische haalbaarheid van deze ambitie, merken wij vanuit BGE dat er ook op ecologische en economische vlak nog veel winst te behalen is.

Geef waarde aan uw bedrijfsparkeerplaats

Warmtepompen

Een warmtepomp verplaatst warmte van de ene plaats naar de andere. Elke warmtepomp kan in principe zowel verwarmen als koelen (bv. airco) door het proces om te keren.

MINI Brugge

Naast zorgen over de technische haalbaarheid van deze ambitie, merken wij vanuit BGE dat er ook op ecologische en economische vlak nog veel winst te behalen is.