Waarom

Bedrijven en instellingen zijn goed voor 71% van het totale energieverbruik in de stad. Om de ambitie om Brugge tegen 2050 CO2-neutraal te maken, te bereiken, moet 80% van de energie voor bedrijven uit een warmtenet, wind, zon of andere duurzame bron komen. Daarvoor is de inzet van alle bedrijven, organisaties en kennisinstellingen nodig.

Een grote  verduurzamingsslag valt te halen bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het MKB heeft al daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie. Wanneer we Brugse bedrijventerreinen verduurzamen, kunnen we een grote inhaalslag maken.

Met BGE willen we de aanpak lokaal faciliteren, inspireren, verbinden en ondersteunen door onderlinge contacten, inzet van specialisten en de ontwikkeling van generieke instrumenten.

Wat kan jij doen?

Zelf je steentje bijdragen?

Wat kan jij doen?

Hoe kan je zelf je steentje bijdragen?

Lees meer

Ondernemers

Hoe kan je als ondernemer bijdragen?

Ondernemers

Word lid van BGE!

Lees meer