Duurzame logies

De horeca heeft historisch gezien een belangrijke impact op het milieu door energie- waterverbruik en het gebruik van verbruiksgoederen.

Duurzaamheid wordt algemeen beschouwd als de sleutel tot een succesvol bedrijf in de 21e eeuw. Duurzaamheid of maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt snel een belangrijk aandachtspunt voor zowel de publieke als de private sector en het hotelwezen vormt daarop geen uitzondering.

Maar wat betekent deze term eigenlijk?
Eenvoudig gezegd betekent duurzaamheid dat natuurlijke ecosystemen het dagelijks leven kunnen blijven ondersteunen en middelen kunnen blijven leveren om in de behoeften van de huidige en toekomstige generaties te voorzien.

Daarnaast hebben andere zakelijke belangen, zoals stijgende kosten, toegenomen druk van de overheid, hoteliers alleen maar gemotiveerd om duurzaamheid te omarmen en er een integraal onderdeel van de bedrijfsagenda van te maken.

Ook de toeristen zelf zijn zich steeds meer bewust van het thema duurzaamheid en verwachten dat hotels hun verantwoordelijkheid nemen en hun zaken op een duurzame manier doen.

De industrie heeft snel op deze veranderingen gereageerd en wordt geleidelijk aan ‘groen’. Er zijn beleidsmaatregelen en technieken ontwikkeld om grijs water te recyclen, te hergebruiken, afval te verminderen, het energieverbruik te beheersen en de koolstofvoetafdruk te verlagen.

Duurzaamheid is echter veel meer dan milieubeheer
Het gaat ook om economische vooruitgang en sociale ontwikkeling. Maatschappelijke zorgen zoals het bevorderen van betrokkenheid, het stimuleren van het evenwicht tussen werk en privéleven, het ondersteunen van de gezondheid en het welzijn van werknemers, het lokaal inkopen van voorraden maken allemaal deel uit van de duurzaamheidsagenda.

Duurzaamheid staat niet alleen gelijk aan rendabel zijn, maar ook aan gezond zakelijk inzicht. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer klanten bereid zijn om bedrijven die als duurzaam worden beschouwd, te belonen door producten en diensten van hen te kopen. Er zijn ook aanwijzingen dat werknemers meer trots zijn op hun werk en daarom geëngageerder en productiever zijn. Het lijdt geen twijfel dat de basis van de gastvrijheid wordt gevormd door de ervaring van de klant, en dat dit wordt gegrondvest op duurzaam denken.

Laten we samen de mogelijkheden verkennen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

M +32 475 42 71 35 | E bge@bruggegeeftenergie.be