Zonne-energie - Stroom van eigen kweek

Zon op dak, grond of parking
De zon is een fantastische bron van energie. In één jaar valt 9.000 keer zoveel zonne-energie op de aarde als we jaarlijks in de hele wereld aan energie verbruiken.

Door zonnepanelen op daken te leggen, kunnen we deze energie omzetten in elektriciteit. Wij brengen op gebiedsniveau de potentie in kaart met GIS-analyses. Daarna maken we samen met u een plan op maat, met onze kennis en expertise.

Wij hebben een eerste kwalitatieve analyse uitgevoerd van alle PV-projecten. Opvallend is de hoge ambitie op het gebied van zon op dak en op land. Naast zorgen over de technische haalbaarheid van deze ambitie, merken wij vanuit BGE dat er ook op ecologisch en economisch vlak nog veel winst te behalen is.

Wist u dat … Vlaanderen nog ruimte op daken heeft voor 96,06 gigawattpiek zonnepanelen? Lees hier meer.
Veel bedrijven overwegen om zonnepanelen aan te schaffen. Echter zijn de overvloed aan informatie en het urenlange uitzoekwerk enkele redenen die bedrijven weerhouden om deze stap te maken.

In de praktijk blijkt dat collectieve inkoopacties van zonnepanelen succesvol zijn. Bedrijven worden ‘ontzorgd’, dat wil zeggen dat alles voor ze wordt uitgezocht en geregeld. Het is daarbij belangrijk dat er één centraal en vertrouwd aanspreekpunt is waar men met vragen terecht kan, met daarnaast een kwalitatief goed PV-systeem tegen een correcte prijs.

Dáár ligt de kracht van lokale duurzame energie initiatieven.

Uitdagingen
Bij een solarpark ligt de moeilijkheid niet bij het technisch engineeren, noch bij het geven van een competitieve prijs. De uitdaging ligt wel bij het bieden van zekerheden gedurende 20 jaar, en het financieel “backen” van deze zekerheden.

Een EPC-bedrijf voor zonne-energie is geavanceerder in de diensten en producten die zij leveren in vergelijking met een typische zonne-installatie. Een EPC-bedrijf heeft een holistische benadering om hun klanten een zonneservice te bieden.


Volgende zekerheden worden u geboden door met een onafhankelijke adviseur te werken:
 – De installateur wordt op voorhand gescreend naar financiële draagkracht en uitstaande garanties en liabilities, en dit voor elk project
– Het volledige projectmanagement, alsook de werfopvolging en exploitatie gedurende 20 jaar gebeurt mede door opdrachtgever.
– Ontwerpparameters vastleggen en controleren

Collectieve inkoop van zonnepanelen vereist geen voorinvestering en is een laagdrempelige actie die door veel lokale duurzame energie initiatieven als één van de eerste activiteiten wordt opgepakt.

Laten we samen de mogelijkheden verkennen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

M +32 475 42 71 35 | E bge@bruggegeeftenergie.be