Stroom van eigen kweek 2.3

Wist u dat … Vlaanderen nog ruimte op daken heeft voor 96,06 gigawattpiek zonnepanelen? Lees hier meer.

Veel bedrijven overwegen om zonnepanelen aan te schaffen. Echter zijn de overvloed aan informatie en het urenlange uitzoekwerk enkele redenen die bedrijven weerhouden om deze stap te maken.

In de praktijk blijkt dat collectieve inkoopacties van zonnepanelen succesvol zijn. Bedrijven worden ‘ontzorgd’, dat wil zeggen dat alles voor ze wordt uitgezocht en geregeld. Het is daarbij belangrijk dat er één centraal en vertrouwd aanspreekpunt is waar men met vragen terecht kan, met daarnaast een kwalitatief goed PV-systeem tegen een correcte prijs.

Dáár ligt de kracht van lokale duurzame energie initiatieven.

Uitdagingen

Bij een solarpark ligt de moeilijkheid niet bij het technisch engineeren, noch bij het geven van een competitieve prijs. De uitdaging ligt wel bij het bieden van zekerheden gedurende 20 jaar, en het financieel “backen” van deze zekerheden.

Een EPC-bedrijf voor zonne-energie is geavanceerder in de diensten en producten die zij leveren in vergelijking met een typische zonne-installatie. Een EPC-bedrijf heeft een holistische benadering om hun klanten een zonneservice te bieden.

Volgende zekerheden worden u geboden door met een onafhankelijke adviseur te werken:

  • De installateur wordt  op voorhand gescreend naar financiële draagkracht en uitstaande garanties en liabilities, en dit voor elk project
  • Het volledige projectmanagement, alsook de werfopvolging en exploitatie gedurende 20 jaar gebeurt mede door opdrachtgever.
  • Ontwerpparameters vastleggen en controleren

Collectieve inkoop van zonnepanelen vereist geen voorinvestering en is een laagdrempelige actie die door veel lokale duurzame energie initiatieven als één van de eerste activiteiten wordt opgepakt.