Missie / visie

Onze missie en visie tegen 2050

Bedrijven en instellingen zijn goed voor 71% van het totale energieverbruik in de stad. Om de ambitie om Brugge tegen 2050 CO2-neutraal te maken, te bereiken, moet 80% van de energie voor bedrijven uit een warmtenet, wind, zon of andere duurzame bron komen. Daarvoor is de inzet van alle bedrijven, organisaties en kennisinstellingen nodig.

Een grote verduurzamingsslag valt te halen bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van de middelgrote en kleine bedrijven heeft al daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie. Wanneer we Brugse bedrijven en bedrijventerreinen verduurzamen, kunnen we een grote inhaalslag maken.

Met Brugge Geeft Energie willen we de aanpak lokaal faciliteren, inspireren, verbinden en ondersteunen door onderlinge contacten, inzet van specialisten en de ontwikkeling van generieke instrumenten.