Getuigenissen

Bekijk en lees de getuigenissen over onze werking en projecten.

Als communicatie- & evenementenbureau zijn wij heel trots dat we voor Brugge Geeft Energie het evenement RijBatterij mochten organiseren, een expo voor elektrische en hybride wagens, die plaats vond op ’t Zand in Brugge. Vanuit dit evenement is verdere samenwerking ontstaan en hebben wij besloten om lid te worden van de VZW. Als bedrijf staan duurzaamheid en ecologie hoog op onze agenda, daarin speelt de ondersteuning en tips van BGE echt wel een voordeel. Het is een goed partnership, sterk initiatief en we hopen in de toekomst nog meer samen te werken.

Pieter Derudder, DM&S en Eventique.

”Een duurzaam bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak. Ik ben ervan overtuigd dat BGE-bedrijven inspireert om de samenwerking op te zoeken op bedrijventerreinen en ook echt aan de slag te gaan met verduurzaming. Ik hoop ook dat we met z’n allen inzien dat het niet vanzelf gaat. Als we echt stappen willen gaan maken, dan moeten we de ondernemers gaan helpen. Bedrijven willen wel verduurzamen. Maar dit kost tijd en zeker ook geld. Daarin moeten we faciliteren en investeren.” Mede-oprichter Frank De Lannoit.

Interview met Schepen Energie, Milieu en Klimaat, Minou Esquenet van Stad Brugge.

“Brugge heeft grote ambities om de klimaatdoelstellingen te halen. Alleen kunnen we dat niet, samenwerking is daarbij cruciaal. Toen ik vernam dat ook bij heel wat ondernemers die goesting aanwezig is, om concrete stappen vooruit te zetten, hebben we gezocht naar een samenwerkingsmodel. De stad heeft het project geinitieerd met een belangrijke financiële ondersteuning, en zal een trouwe partner blijven.” – Voorzitter Minou Esquenet.

Interview over het CPT project met General Manager van Verimpex en gedelegeerd bestuurder van BGE, Bruno D’hont.
Interview over het CPT project met particulier, Willy Wellens.
Interview over het CPT project met projectmanager van BGE, Philippe Awouters.