Samenwerken aan Betrouwbare Technologie voor de Vrachtindustrie: Een Uitdaging voor de Toekomst

Afgelopen week sprak ik met verschillende transportbedrijven over de impact van onderbreking van internet , en wifi. Het valt op dat smartphones essentieel zijn, gezien hun veelzijdige rol in het moderne wagenparkbeheer.

Bijna allemaal benadrukten ze het belang van smartphones voor communicatie met chauffeurs.

Tal van smartphone-apps zijn nu essentieel geworden voor het beheer van een wagenpark of het navigeren van bedrijfsvoertuigen. Routeplanning is slechts een eenvoudig voorbeeld van hoe communicatie met chauffeurs van cruciaal belang is en hoe het ontbreken daarvan het rijden van vrachtwagens kan belemmeren.

Nu het vrachtvervoer steeds afhankelijker wordt van smartphones, internet en zelfs elektriciteit, terwijl we streven naar een emissievrije toekomst, staan we voor de uitdaging om systemen te ontwikkelen die 100% uptime en betrouwbaarheid bieden. Electrische vrachtwagens opladen vereist een grondige aanpassing van de activiteiten, maar het kan een opmerkelijke efficiëntie opleveren. 

Het antwoord is digitale intelligentie. Met de juiste gegevens en algoritmen kunnen laadschema’s naadloos worden afgestemd tussen de relevante partijen, waarbij rekening wordt gehouden met waar alle voertuigen naartoe gaan, wat ze vervoeren, wanneer ze moeten worden opgeladen, hoeveel ze moeten worden opgeladen en nog veel meer.

Smartphones en internet zijn hier cruciaal!

Dit moet gebeuren in een tijd waarin de vraag naar elektriciteit en infrastructuur die deze technologieën ondersteunen, alleen maar zal toenemen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een van die uitdagingen is die samenwerking vereisen tussen diverse belanghebbenden – sommigen waar de vrachtwagenindustrie traditioneel niet mee heeft samengewerkt.

We moeten nu actie ondernemen om deze uitdagingen aan te pakken, omdat het implementeren van oplossingen waarschijnlijk enige tijd zal vergen. Ondertussen zullen deze technologieën alleen maar belangrijker worden voor de efficiënte en winstgevende exploitatie van onze nationale vloten.

Ik wil iedereen uitdagen om een discussie te starten over het waarborgen van de betrouwbaarheid van de verschillende technologieën die essentieel zijn geworden voor onze sector, zodat we er allemaal op kunnen vertrouwen, ongeacht de omstandigheden.