Waarop wachten wij in Vlaanderen om de stapt te zetten naar elektrische vuilniswagens voor duurzamere afvalinzameling.

Het tempo van de overgang naar elektrische voertuigen kan variëren van regio tot regio.

Waarom wachten wij in Vlaanderen om de stapt  te zetten naar elektrische inzamelvoertuigen voor duurzamere afvalinzameling.

In UK lukt het wel Kingston Council is een samenwerking aangegaan met Veolia UK om een volledig elektrisch wagenpark van inzamelvoertuigen te introduceren.

De snelheid waarmee we de overgang maken naar duurzame mobiliteit kan variëren, is er sprake van traagheid of aarzeling?

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de snelheid van deze overgang, waaronder technologische ontwikkelingen, beschikbaarheid van infrastructuur, economische overwegingen en politieke besluitvorming.

Hier zijn enkele redenen waarom een organisatie wacht met deze overstap:

Investeringskosten: Elektrische inzamelvoertuigen zijn duur in vergelijking met traditionele voertuigen op fossiele brandstoffen. Organisaties kunnen aarzelen vanwege de financiële impact van deze investeringen.

  1. Beschikbaarheid van Modellen: Het aanbod van elektrische inzamelvoertuigen is nog beperkt , afhankelijk van de regio en leveranciers. Een beperkte keuze kan organisaties beïnvloeden bij het nemen van deze stap.
  2. Laadinfrastructuur: De beschikbaarheid en toegankelijkheid van laadinfrastructuur spelen een cruciale rol bij de overstap naar elektrische voertuigen. Een gebrek aan laadpunten kan een belemmering vormen voor de praktische implementatie van elektrische inzamelvoertuigen.
  3. Rijbereik en Laadtijd: Het rijbereik van elektrische voertuigen en de tijd die nodig is om ze op te laden, kunnen beperkingen vormen voor intensieve inzamelactiviteiten. Organisaties willen er zeker van zijn dat elektrische voertuigen de operationele efficiëntie niet in gevaar brengen.
  4. Regelgeving en Beleid: Het ontbreken van specifieke regelgeving en beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de overstap naar elektrische inzamelvoertuigen kan organisaties terughoudend maken. Duidelijke stimuleringsmaatregelen kunnen de transitie vergemakkelijken.
  5. Technologische Evolutie: Sommige organisaties wachten op verdere technologische ontwikkelingen, zoals verbeteringen in batterijtechnologie en kostenverlagingen, voordat ze volledig overgaan op elektrische voertuigen.
  6. Operationele Overwegingen: Het plannen van de transitie moet rekening houden met de specifieke operationele behoeften van afvalinzamelingsdiensten. De beschikbaarheid van reservevoertuigen, onderhoudsvereisten en operationele flexibiliteit kunnen van invloed zijn op het besluitvormingsproces.

Het is essentieel om een holistische benadering te hanteren bij de overstap naar elektrische inzamelvoertuigen, waarbij rekening wordt gehouden met financiële, technologische, operationele en milieufactoren.

Het opstellen van een goed doordacht plan, gebaseerd op de specifieke context van de organisatie, kan helpen bij een succesvolle implementatie.