Brugge geeft energie: maak werk van groene bedrijven!

Brugse bedrijven slaan met vzw “Brugge geeft energie” de handen in elkaar om slimme keuzes te maken voor de toekomst: minder energieverbruik en zoveel als mogelijk zelf geproduceerd.  

VZW ‘Brugge Geeft Energie’ ging officieel van start in juni 2020 en werd opgericht door 10 Brugse bedrijven, met ondersteuning van de stad Brugge. BGE is een netwerk van Brugse ondernemers, die aan de slag willen om hun bedrijven CO2-neutraal te maken. Kennisdeling en samenwerking met kennisinstellingen zijn hierbij cruciaal. BGE geeft advies op maat, zoekt naar innovatieve oplossingen voor elke uitdaging en begeleidt concrete energieprojecten bij haar leden. 

Na één jaar tijd kan Brugge geeft Energie een positief rapport voorleggen: via investeringen in zonnedaken, warmtepompen en een slimme groene energieaankoop werden een CO2 reductie van 332,5 ton/jaar gerealiseerd!

Ondertussen zijn al 24 Brugse bedrijven lid van BGE en de vraag om lid te worden blijft toenemen. Dit is begrijpelijk, want heel wat Brugse bedrijven beseffen dat de omslag naar een koolstofneutrale toekomst onvermijdelijk is. Investeren in de juiste technologie en e-mobiliteit is dus de boodschap. 

Binnenkort breidt de vzw Brugge geeft Energie haar actieterrein uit naar de logiesverstrekkende bedrijven uit de toeristische sector.  Deze sector is fel getroffen door de Coronacrisis.  Door samen te kijken naar mogelijkheden om duurzaam te investeren én zo de energiefactuur goedkoper en groener te maken willen we 2 vliegen in één klap slaan nl. Brugse bedrijven ondersteunen én klaarmaken voor een koolstofvrije toekomst. 

Wil ook jij met jouw bedrijf meesurfen op deze golf van toekomstgericht ondernemen en investeren neem dat zeker een kijkje op www.bruggegeeftenergie.be.