Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

Bedrijven zullen de nieuwe regels voor het eerst in boekjaar 2024 moeten toepassen, voor rapporten die in 2025 verschijnen.

De Corporate Sustainability Reporting Directive is bedoeld om de transparantie van duurzaamheidsinformatie van bedrijven te vergroten en ervoor te zorgen dat investeerders, beleidsmakers en het publiek toegang hebben tot relevante en vergelijkbare informatie over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven binnen de EU.

Duurzaamheidsrapportage is een essentieel onderdeel geworden van het bedrijfsleven, waarbij bedrijven hun impact op sociale, milieu- en governance-kwesties communiceren aan belanghebbenden, zoals investeerders, klanten en de bredere samenleving.

Deze rapportage biedt transparantie en verantwoording over de inspanningen van een bedrijf om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te opereren.

Rapportage over duurzaamheid kan verschillende voordelen bieden voor bedrijven. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 1. Verbeterd Bedrijfsimago:
  • Bedrijven die transparant zijn over hun duurzaamheidsprestaties kunnen hun imago verbeteren. Consumenten en investeerders geven vaak de voorkeur aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 2. Toegang tot Kapitaal:
  • Bedrijven die positieve duurzaamheidsresultaten kunnen rapporteren, kunnen aantrekkelijker zijn voor beleggers. Duurzame bedrijfspraktijken kunnen de toegang tot kapitaal vergemakkelijken en de kosten van kapitaal verlagen.
 3. Risicobeheer:
  • Duurzaamheidsrapportage helpt bedrijven bij het identificeren en beheren van risico’s die verband houden met milieu, sociaal en governance (ESG)-factoren. Dit kan de veerkracht van het bedrijf vergroten tegen onvoorziene gebeurtenissen.
 4. Wet- en Regelgeving Compliance:
  • Rapportage over duurzaamheid kan bedrijven helpen te voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 5. Kostenbesparing:
  • Duurzaamheidsrapportage kan bedrijven in staat stellen inefficiënties te identificeren en kosten te besparen door middel van duurzame bedrijfspraktijken, zoals energiebesparing en afvalvermindering.
 1. Aantrekken van Talent:
  • Bedrijven die actief werken aan duurzaamheid trekken vaak talentvolle medewerkers aan. Veel werknemers geven de voorkeur aan bedrijven die waarde hechten aan sociale en milieukwesties.
 2. Verbeterde Klantenrelaties:
  • Duurzaamheidsrapportage kan het vertrouwen van klanten vergroten. Consumenten zijn steeds meer geneigd om producten en diensten te kopen van bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid.
 3. Innovatie en Concurrentievoordeel:
  • Duurzaamheidsrapportage moedigt bedrijven aan om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en concurrentievoordelen te behalen op basis van duurzaamheid. Dit kan leiden tot nieuwe zakelijke kansen en marktaandeel.
 4. Maatschappelijke Impact:
  • Bedrijven kunnen met duurzaamheidsrapportage hun impact op sociale kwesties meten en verbeteringen doorvoeren in gebieden zoals arbeidsomstandigheden, mensenrechten en gemeenschapsbetrokkenheid.

Duurzaamheidsrapportage is een integraal onderdeel van een strategie voor duurzaam ondernemen en kan het bijdragen aan zowel financiële als niet-financiële waarde creatie voor bedrijven.

https://www.change.inc/advies-en-dienstverlening/csrd-academy-stoomt-bedrijven-klaar-voor-nieuwe-europese-regelgeving-39614