De Complexiteit van TCO: Een Diepgaand Inzicht in Elektrische Vrachtwagens

Er bestaat geen eenvoudige methode om de totale eigendomskosten (TCO) van voertuigen, inclusief batterij-elektrische voertuigen, te bepalen. In Vlaanderen zijn er verschillende overwegingen, variërend van harde kosten zoals de aanschafprijs van het voertuig tot zachte kosten zoals bedrijfsimago en chauffeurstevredenheid, die moeten worden meegenomen in de berekening.

Het begint allemaal met de uitrusting. De initiële kosten van een elektrische vrachtwagen variëren doorgaans tussen de €150.000 en €300.000. Subsidies, prikkels of belastingvoordelen kunnen  beschikbaar zijn om de adoptie van duurzame voertuigen aan te moedigen en moeten worden meegewogen in de kostenvergelijking.

Naast de aankoopprijs zijn er de kosten voor onderhoud. Elektrische voertuigen hebben over het algemeen minder bewegende delen dan dieselvoertuigen, wat kan resulteren in minder onderhoud. Batterij-elektrische voertuigen kunnen een uitgebreider preventief onderhoudsschema voor remmen en banden vereisen vanwege het gebruik van regeneratieve remsystemen, wat tot minder slijtage zou moeten leiden.

Het vervangen van de batterij moet ook in overweging worden genomen. Naarmate batterij-elektrische voertuigen populairder worden, zullen de kosten van batterijen dalen.

Verder moet de werkcyclus, inclusief de temperatuur waarbij het voertuig zal opereren, worden overwogen, evenals het gemiddelde aantal kilometers, het maximale aantal dagelijkse kilometers en het totale aantal kilometers dat het voertuig jaarlijks zal afleggen.

Belangrijke Overwegingen voor de TCO van Elektrische Vrachtwagens in Vlaanderen

Het voorspellen van de restwaarde van elektrische voertuigen bij inruil is uitdagend vanwege het beperkte aantal elektrische voertuigen op de weg, waardoor het moeilijk is om trends in restwaarde vast te stellen.

Verzekeringen, vergunningen en licenties zijn belangrijke kostenposten die moeten worden meegenomen in de berekening, hoewel deze vergelijkbaar zullen zijn met wat een wagenpark betaalt voor dieselvoertuigen.

Brandstofkosten zijn een grote overweging bij elk bedrijfsvoertuig. Hoewel de prijzen van dieselbrandstof kunnen fluctueren, kunnen elektriciteitskosten variëren afhankelijk van het tijdstip van de dag en piekvraaguren. Het beheren van het opladen van elektrische voertuigen kan een aanzienlijke impact hebben op de laadkosten van een wagenpark.

Daarnaast moeten de kosten voor het aanleggen van laadinfrastructuur worden meegenomen. Deze kosten kunnen variëren op basis van factoren zoals het aantal elektrische vrachtwagens, beschikbare laadtijd, bestaande infrastructuur en capaciteit van het lokale elektriciteitsnet. Het aantal vrachtwagens dat wordt opgeladen, zal bepalen of het wagenpark standaard AC laders kan gebruiken of moet investeren in DC Fast Charging (DCFC)-laders en upgrades aan transformator- en distributielijnen.

Betrekken van Nutsbedrijven bij het Bepalen van de TCO van Elektrische Vrachtwagens

Vloten moeten vroegtijdig hun nutsbedrijven betrekken bij dit proces om de infrastructuurkosten mogelijks effectief te beheren, aangezien deze variëren op basis van het aantal vrachtwagens in de vloot en de bestaande elektrische infrastructuur.

Daarnaast zijn er de kosten van de batterijen zelf, waarbij constructeurs vragen moeten beantwoorden over batterijefficiëntie en de verwachte levensduur ervan. De levensduur van de batterij wordt beïnvloed door factoren zoals omgevingstemperatuur, ontladingsdiepte, oplaadcycli en oplaadniveaus. Een veelvoorkomende consensus is dat batterijen moeten worden vervangen zodra ze 80% van hun oorspronkelijke capaciteit hebben bereikt.

Het is belangrijk om ook de zachte kosten niet over het hoofd te zien, aangezien deze een aanzienlijke invloed hebben op de totale exploitatiekosten. Elke vloot moet bepalen welke zachte kosten zij wil meenemen in de berekening.

TCO-calculator suggereert het evalueren van veranderingen in kosten voor het behouden van chauffeurs, technici, naleving van emissierechten, merkimago en andere overheadfactoren.

Het vaststellen van de TCO voor elektrische vrachtwagens kan uitdagend zijn vanwege variabele factoren. Het is van cruciaal belang om al deze aspecten in overweging te nemen bij het berekenen van de TCO, om zo een grondig inzicht te krijgen in de investering.