De eieren zijn gelegd en het is tijd voor de kippen om uit hun schelp te komen

De eieren zijn gelegd en het is tijd voor de kippen om uit hun schelp te komen

Zwaar verkeer zorgt voor ruim een derde van CO2-uitstoot en 70% van de stikstofuitstoot van al het wegverkeer wereldwijd.

En produceert veel schadelijke gassen die mensen direct inademen, zoals fijnstof

De transportsector ontkomt niet aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Donderdag 2 juni 2022 Bij International Car Operators in Zeebrugge (ICO)was ik één van  de gastspreker.

Er zijn nog masse veel onduidelijkheden wat nu en hoe verder, infosessie helpen de transportsector NU met duidelijke en realistische antwoorden.

laadinfrastructuur is niet de grootste kopzorg, er zijn veel meer zorgen over de keuze van de juiste vrachtwagens, de financiering ervan, de rol van de chauffeurs, de planning, de inkoop van energie en de distributienetwerken.

  • Investeren in voertuigen
  • Investeren in het distributienetwerk
  • Investeren in mensen
  • Investeren in laadinfrastructuur
  • Hoe financier je de investeringen?

We weten dat de overgang naar EV een uitdaging zal zijn, maar we weten ook dat we met een goede planning en transparant advies een aantal risico’s kunnen beperken. Elektrificatie zal niet van de ene dag op de andere gebeuren en het herinrichten van parkeerterreinen en -depots om elektrificatie te ondersteunen zal tijd, moeite en geld kosten. Ondanks deze uitdagingen zijn batterij-elektrische voertuigen perfect geschikt voor bestelwagens, bedrijfswagens en lichte-vrachtwagens.

We hebben allemaal baat bij zuiver vrachtverkeer.

Voor het klimaat, onze schone lucht, en ook voor de concurrentiekracht van de logistieke sector in ons land.

BGE en  C4C slaan de handen in elkaar.

Meer weten hoe we je NU kunnen helpen? Of een infosessie voor u medewerkers, klanten en partners?

Wij helpen u graag verder. 

Frank 0475/427135