Wat gebeurt er met de luchtkwaliteit?

Meer fijn stof in Brussel dan in Peking?

In de EU zijn jaarlijks bijna 380.000 vroegtijdige sterfgevallen toe te schrijven aan luchtverontreiniging. De gezondheidskosten veroorzaakt door het wegverkeer in Europa worden in een studie door de European Public Health Alliance geraamd op 67 tot 80 miljard euro per jaar. Luchtverontreiniging vermindert ook de landbouwopbrengst, veroorzaakt onomkeerbare schade aan ecosystemen en het verlies van biodiversiteit, en tast historische gebouwen en monumenten aan.

Het huidige luchtkwaliteitsbeleid van Europa is de belangrijkste motor voor verbeteringen, maar de vooruitgang verloopt te traag. Dit komt doordat de emissiegrenswaarden in de praktijk nog steeds niet consequent worden nageleefd en veel schadelijke verontreinigende stoffen nog steeds niet zijn gereguleerd. Bovendien zegt de WHO dat er geen veilige niveaus van luchtverontreiniging zijn dit blijkt uit nieuwe gegevens dat luchtverontreinigende stoffen schadelijk kunnen zijn voor elk orgaan in het menselijk lichaam, wat strengere wetgeving nog noodzakelijker maakt.

Bescherming van de luchtkwaliteit in Europa

Hoewel de recente Euro 6d-temp/6d-normen de uitstoot van nieuwe auto’s enigszins hebben teruggedrongen, is de vooruitgang beperkt gebleven. Voertuigen met verbrandingsmotoren – diesel, benzine of aardgas – kunnen nooit schoon zijn wanneer rekening wordt gehouden met alle verontreinigende stoffen of rijomstandigheden. Het is tijd om prioriteit te geven aan volksgezondheid, milieu en emissie loze technologie. Voor de toekomstige Euro 7/VII-norm moet de EU de emissiegrenswaarden voor voertuigen op het laagste niveau ter wereld vaststellen en een duidelijke routekaart naar nul emissie uitstippelen.