Waarom vrachtwagenlaadstations aansluiten op het elektriciteitsnet technisch en economisch haalbaar is

De uitstoot van vracht- en bestelwagens neemt snel toe. Maar schone, batterij-elektrische vrachtwagens en bestelwagens zijn er vandaag klaar voor. Vrachtwagens hebben een grote impact op de opwarming van de aarde en de lucht die we inademen. Maar er komen emissievrije vrachtwagens op de markt.

Uit onze resultaten blijkt dat het opladen van vrachtwagens met een hoog vermogen technisch en economisch haalbaar is en geen fundamentele problemen oplevert voor de aansluiting op het net. Afhankelijk van het scenario vertegenwoordigt de aansluiting op het net slechts 10% van de totale infrastructuurkosten; het grootste deel, namelijk 90%, gaat naar de kapitaalinvestering en de exploitatie van de uitrusting van de lokale oplaadstations. Dit komt erop neer dat een aansluiting op het net in deze scenario’s slechts 0,2 tot 0,9 eurocent per kilowattuur geladen elektriciteit kost.

Aangezien de eerste serieproductie van langeafstands-BET’s in 2024 wordt verwacht, moet uiterlijk in 2025 een eerste netwerk van hoogvermogen-laadstations worden geïnstalleerd, zoals voorgesteld door de Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR).

Plannings-, vergunnings- en aanbestedingsprocedures moeten worden gestroomlijnd, alle administratieve belemmeringen moeten worden weggenomen en de ontwikkelingstermijnen moeten worden verkort. In het kader van de Green Deal moeten de zogenaamde nationale beleidskaders de deelstaten ertoe verplichten ervoor te zorgen dat het verkrijgen van de definitieve vergunning en bouwvergunning voor een publiek toegankelijk laadstation niet langer duurt dan zes maanden vanaf de datum van de initiële vergunningsaanvraag door het bedrijf.