Locatiegerichte Congestie: De Rol van Flexibiliteitsaanbieders in het Beheer van Energiestromen.

Hoewel de traditionele oplossing fysieke versterking van het elektriciteitsnet vraagt, dwingt de urgentie van de energietransitie ons tot snellere, innovatieve benaderingen.

Inzichten uit proefprojecten tonen aan dat strategieën zoals vraagrespons, flexibele tarifering, opslagtechnologieën en geavanceerd netmanagement niet alleen congestie verminderen, maar ook bijdragen aan een veerkrachtiger en duurzamer energiesysteem.

Deze blog verkent de evolutie van congestiebeheer en de opkomende trends die de weg effenen voor een efficiënter elektriciteitsnet.”

Hier zijn enkele strategieën die zijn geïmplementeerd om congestie in elektriciteitsnetwerken te beheren

  1. Vraagrespons (Demand Response): Dit omvat het aanpassen van het energieverbruik van eindgebruikers op basis van de behoeften van het elektriciteitsnet. Door middel van slimme technologieën en tariefstructuren worden bedrijven aangemoedigd om hun energieverbruik te verminderen tijdens piekuren, waardoor de vraag op het net wordt verminderd.
  2. Flexibele Tarifering: Dynamische tarieven die variëren op basis van de vraag en het aanbod op het net, kunnen bedrijven aanmoedigen om hun energieverbruik te verschuiven naar periodes met lagere belasting op het net.
  3. Opslagtechnologieën: Batterij-energieopslagsystemen (BESS) worden ingezet om overtollige energie op te slaan tijdens periodes van lage vraag en deze vrij te geven wanneer er congestie optreedt. Dit helpt om de pieken in energievraag en -aanbod te balanceren.
  4. Virtuele Krachtcentrales (VPP’s): VPP’s combineren de output van verschillende decentrale energiebronnen en energieopslagsystemen tot één virtuele eenheid. Hierdoor kan de VPP de elektriciteitsproductie aanpassen aan de vraag, waardoor congestie kan worden verminderd.
  5. Netmanagement en -monitoring: Geavanceerde monitoringssystemen en netmanagementtechnologieën kunnen congestie detecteren en voorspellen. Door real-time gegevens te gebruiken, kunnen netbeheerders proactief reageren en congestie voorkomen of verminderen.
  6. Slimme Grids: De implementatie van slimme grids maakt bidirectionele communicatie mogelijk tussen netbeheerders en eindgebruikers. Dit maakt een nauwkeurigere controle van de vraag en het aanbod mogelijk, waardoor congestie kan worden beheerd.
  7. Flexibiliteitsmarkten: Het creëren van marktplaatsen voor flexibiliteitsdiensten stelt verschillende actoren, waaronder bedrijven en individuele consumenten, in staat om hun flexibiliteit aan te bieden. Netbeheerders kunnen deze flexibiliteit benutten om congestie te verminderen.
  8. Interconnectie tussen Netwerken: Het vergroten van de interconnectie tussen verschillende elektriciteitsnetwerken kan helpen bij het verdelen van de belasting over een groter geografisch gebied, waardoor lokale congestie kan worden verminderd.

Door een combinatie van deze strategieën kunnen netbeheerders congestie effectief beheren zonder noodzakelijkerwijs fysieke netwerkupgrades uit te voeren, waardoor een flexibeler en veerkrachtiger elektriciteitsnet ontstaat.