EnergyOnWheels, duurzame stroom OnTheGo

Het gloednieuwe project EnergyOnWheels werd reeds ingediend bij het Energietransitiefonds, afwachtend op goedkeuring leggen we uit wat het project precies inhoudt.

Beeld u in dat een set batterijen zowel stationair als mobiel kan worden ingezet om uw bedrijf van duurzame energie te voorzien. Te mooi om waar te zijn? Lees meer over ons nieuwe project EnergyOnWheels in samenwerking met Verimpex, Joxx en Coopstroom.

Duurzame batterijen

In dit project wordt onderzocht hoe een set batterijen energie kan leveren voor eigen gebruik, die men bij overschot terug op het net kan zetten en kan delen met de burger. Daarnaast kan de set batterijen mobiel worden ingezet als duurzame (nood)energievoorziening op bijvoorbeeld werven, evenementen, offshore, opladen van elektrische voertuigen en transportkoeling.

Door het gebruik van deze batterijen, onze eigen besturingssoftware en slimme energieplannen dankzij machine learning, is een duurzame energievoorziening op elke plek binnen handbereik.

Het doel

EnergyOnWheels is een haalbaarheidsstudie, met als doel de kansen en risico’s in kaart te brengen en aan te geven welke middelen nodig zijn om EnergyOnWheels te kunnen implementeren en wat de uiteindelijke kansen op succes zijn. Om tot slot de maatschappelijke waarde van stationaire en mobiele inzet van batterijen te maximaliseren bij eigen energievoorziening, flexibele inzet bij nul emissie van vervoer en evenementen en verdere acceptatie door de burger van duurzame energie.

Het hoofddoel van de energietransitie blijft om de vraag naar elektriciteit steeds meer af te stemmen met de beschikbaarheid ervan in termen van hernieuwbare productie. Daarom vormt een batterij een buffer van energie die de schommelingen in de beschikbaarheid van zonne- en windenergie kan opvangen.

Uitdagingen

België heeft zich ertoe verbonden tegen 2050 alleen nog duurzame energie aan te bieden, waarvan elektriciteit voornamelijk uit zonne- en windenergie wordt gehaald. Bedrijven installeren vaak zonnepanelen om eigen elektriciteitsverbruik te voorzien. Jammer genoeg worden vraag en aanbod slechts in beperkte mate op elkaar afgestemd, afhankelijk van bedrijfsprocessen en de timing van de productie.

De hedendaagse tendens naar meer verbruik met een onstabiel consumptiepatroon moet worden opgevangen door een slim en flexibel elektriciteitsnet op volledig groene elektriciteit, met voldoende opslagcapaciteit en gebruikers die bijdragen tot een redelijk verbruikspatroon.

Stationair gebruik

Bij stationair gebruik biedt de batterij flexibiliteit aan het net, het overgrote deel van die flexibiliteit wordt tegenwoordig door grijze, onduurzame energieleveranciers aangeboden.

De batterij kan die flexibiliteit overnemen en zodanig de CO2-uitstoot verminderen en de verdere integratie van hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken. Bovendien biedt de batterij directe besparingen op de elektriciteitsrekening.

Mobiel gebruik

Mobiele energie wordt op dit ogenblik vaak verkregen door het gebruik van diesel generatoren. De markt voor tijdelijke stroomvoorzieningen wereldwijd wordt geschat op 5 miljard euro in 2019 en zal verdubbelen in 2026. De uitstoot van tijdelijke energievoorzieningen van het net af wordt geschat op 3,1 megaton CO2 op basis van deze 5 miljard euro omzet.

EnergyOnWheels levert duurzame stroom op locaties waar de netaansluiting vertraagd is en u toch gebruik wilt maken van elektriciteit. Duurzame energie wordt in de batterijen opgeslagen om op afstand te kunnen gebruiken, waarbij tijdens utilisatie geen CO2 vrijkomt. EnergyOnWheels vermindert de CO2-uitstoot op plaatsen met een tijdelijke energievoorziening gemiddeld met een factor van 3,5.

Functionele diensten

\"\"

Fairshare

Ieders aandeel in het verbruik van grondstoffen en hulpbronnen op deze planeet moet binnen de perken blijven. De EnergyOnWheels batterijen, die veel grondstoffen vergen, worden op de meest efficiënte manier ingezet a.d.h.v. duurzame energie. Bovendien genieten alle betrokken partijen van de verdeling van de totale productie en diensten, zoals grondstoffen, materialen, hardware, software, kapitaal, arbeid en gebruikers.

CO2-besparing

Een batterij produceert geen energie, maar slaat deze op, wat geen directe CO2-besparing oplevert. Niettegenstaande zijn er wel duidelijke indirecte CO2-besparingen op te merken. De batterij slaat de duurzaam gewonnen energie op, die op een later moment kan worden gebruikt. Op deze manier geniet men van een maximale benutting van de lokaal geproduceerde energie, zonder enige verspilling.

In onderstaande tabel ziet u hoeveel ton CO2 het gebruik van de batterijen zou kunnen besparen bij zowel stationair als mobiel gebruik.

\"\"