Waarom heeft een oplaadstation een backend nodig?

Wat onderscheidt een “intelligent” oplaadstation van een “standaard” oplaadstation?

Waarom heeft een oplaadstation een backend nodig?

De backend maakt het verschil. Het maakt de automatisering van talrijke processen mogelijk, maar ook de controle en het beheer van de laadinfrastructuur.
We leggen uit wat een backend is en wat het kan doen.

Gemakkelijk opladen met intelligente software

De backend is de software van een oplaadstation. Het laadstation en het backend communiceren met elkaar. Dit maakt de opladingsgebeurtenissen zichtbaar voor de exploitant en maakt het mogelijk toegang te krijgen tot de laadinfrastructuur, gebruikers te beheren en de opladingsprocessen te factureren.

Dit vergemakkelijkt niet alleen de werking, maar ook het laden zelf door de ongecompliceerde afwikkeling van de laadprocessen. Zowel exploitanten als chauffeurs hebben hier baat bij.

Wat zijn de voordelen van een backend?

Meetbaarheid, controle van het verbruik en geautomatiseerde facturering.

Als een oplaadstation over geïntegreerde software beschikt, kunnen bijvoorbeeld toegangsbeperkingen voor het oplaadstation worden ingesteld, zodat alleen gevolmachtigde personen er mogen opladen. Bovendien kunnen laadprocessen transparant en automatisch worden gefactureerd door het registreren van het elektriciteitsverbruik.
Vooral voor grote bedrijvenparken is een intelligente oplaadinfrastructuur onontbeerlijk: want alleen via de software is het mogelijk de oplaadprocessen van verschillende gebruikers op verschillende locaties centraal te verwerken.

Beheer van laadstromen

De backend speelt ook een centrale rol bij het beheer van de laadstromen. Als meerdere e-auto’s tegelijk opladen, worden stroompieken voorkomen en wordt de beschikbare stroom automatisch verdeeld over de oplaadvoertuigen. Er wordt voor gezorgd dat het opladen van de elektrische auto’s geen invloed heeft op de stroomvoorziening van de aansluiting.

Economische exploitatie van oplaadstations

Via de intelligente software kunnen laadprocessen tegen betaling worden aangeboden. Dit opent een winstgevend bedrijfsmodel voor de exploitant: er worden extra inkomsten gegenereerd. Openbaar opladen, zoals ad hoc opladen of eRoaming, is ook mogelijk. Openbare oplaadstations worden ook gesubsidieerd door de overheid en zijn dus voordeliger in aanschaf.

Een echte win-win situatie.

In hoofdzaak worden ingewikkelde processen geautomatiseerd en vereenvoudigd door de intelligente software. Dit maakt het zowel voor exploitanten als gebruikers gemakkelijk om met elektromobiliteit aan de slag te gaan.

Bent u op zoek naar geschikte laadoplossingen voor uw bedrijf, woonhuis en medewerkers?

Neem contact met ons op. Wij zullen u graag persoonlijk helpen.