Hoeveel is ‘echt’ slim opladen waard?

Voor alle duidelijkheid: “echt” slim opladen is het optimaliseren van de oplaadcyclus van het voertuig, de verschillende factoren zoals de prijs, de vraag/aanbodzijde van het net, de behoeften van de bestuurder of de mate van hernieuwbare energie. Deze optimalisering wordt weerspiegeld in het laadprofiel dat op afstand naar de oplaadpaal wordt gestuurd. Het volstaat niet dat de lader alleen maar met een server kan communiceren of dat de laadcycli door een timer worden gecontroleerd. Om van slim opladen te kunnen spreken, moet een algoritme worden gebruikt om een oplaadprofiel op te stellen.

Hoe slim laden?

Data kunnen software voeden om algoritmen te creëren en je hebt toegang nodig om de laadcyclus te controleren. De uitdaging is om de juiste gegevens te verkrijgen en controle te hebben over meerdere stukken hardware.

Volgende zaken zijn essentieel:

a) Voertuiggegevens – laadtoestand bij aankomst op laadpunt, laadcapaciteit, grootte van bruikbare batterij, enz. Deze informatie kan worden gehaald uit API’s van aangesloten voertuigen of gespecialiseerde telematica-apparatuur.

b) Gegevens van de bestuurder – hoeveel kilometer moet de bestuurder nog rijden de volgende keer dat hij/zij in de auto stapt en hoe laat moet de auto klaar zijn. Met behulp van machinaal leren kunnen standaardprofielen gecreëerd worden die de bestuurder via een telefoonapp handmatig kan aanpassen.

c) Gegevens over oplaadpunten – tijd dat het voertuig is aangesloten, maximale oplaadcapaciteit en lokaal laadbeheer.

d) Energiegegevens – elektriciteitsprijs, niveau van hernieuwbare energiebronnen op het net en schommelingen van de vraag.

Toegang krijgen tot deze gegevens, ze opschonen, sorteren en beheren is niet triviaal en is een belangrijk onderdeel.

Wie zijn elektrische wagen intelligent gaat laden (vooral tijdens de goedkoopste uren, red.), kan snel 200 euro per jaar besparen.’

Controle

Om een laadprofiel aan een voertuig toe te voegen, is toegang nodig tot het batterijbeheersysteem van het voertuig, het laadpunt of misschien de slimme meter. Gelukkig biedt het OCPP (Open Charge Point Protocol) een consistente taal voor communicatie met de overgrote meerderheid van oplaadpunten beschikbaar op de Belgische /Europese markt.

Intussen wordt voortgewerkt aan de technische oplossing voor slimme heffingen, de grootste uitdaging voor de komende jaren , die moeten ervoor zorgen dat bestuurders en actoren in de energiesector zich op een doeltreffende markt kunnen profileren, zodat het juiste gedrag ontstaat en de maximale baten worden gerealiseerd.

Wat doet Brugge Geeft Energie hierin?

BGE voorziet projectontwikkelaars en wagenparkbeheerders van strategisch advies, marktanalyse en referentie-instrumenten op het gebied van elektrische mobiliteit. Onze consulting diensten voor elektrische mobiliteit zijn gebaseerd op meer dan acht jaar ervaring.

Onze kennis en ervaring delen wij met u om te helpen de beste weg naar uw doelstellingen te vinden. Door inzicht hoe elektrische auto’s in wagenparken kunnen worden opgenomen bespaart BGE optimaal op de kosten en helpen wij u dure fouten te voorkomen.

Door gebruik te maken van onze gespecialiseerde calculators en tools, kunnen wij het risico verlagen en de overstap naar elektrisch vervoer versnellen, zowel voor nieuwkomers als voor pioniers op het gebied van elektrische mobiliteit.