Samenwerken met een professionele ontwikkelaar biedt voordelen.

Drempels en Ondersteuning in de Ontwikkelfase

Het ontwikkelen van zonneprojecten vereist niet alleen financiële investeringen, maar ook aanzienlijke hoeveelheden tijd en expertise, gemiddeld rond de vijfhonderd uur per project.

Dit getuigd dat het ontwikkelen van een zonneproject geen eenvoudige taak is en verre van een kwestie van kopiëren en plakken. De complexiteit van dergelijke projecten is vaak groter dan aanvankelijk gedacht.

Het vinden van geschikte locaties, het verkrijgen van de benodigde rechten, het voldoen aan bouwkundige en aansluitingsvoorwaarden, fiscale en administratieve verplichtingen zijn slechts enkele van de vele uitdagingen waar initiatiefnemers mee te maken krijgen.

Deze complexiteit, vereiste expertise en tijdsinvestering vormen vaak aanzienlijke drempels voor velen, wat soms leidt tot uitputting bij mensen die betrokken zijn bij het eerste project.

Om deze drempels te verlagen en initiatiefnemers te ondersteunen, zijn er nu diverse dienstverleners beschikbaar, zoals Brugge Geeft Energie.

Wij bieden advies en praktische hulp op het gebied van techniek, wetgeving, belastingen en administratie tijdens de ontwikkelfase, evenals ondersteuning bij het beheer van opgewekte energie, en financiën.

Samenwerkingsvormen

In deze markt zijn verschillende samenwerkingsvormen te zien, variërend van ad-hoc samenwerkingen voor diverse projecten tot meer gestructureerde partnerschappen, zoals die tussen gemeenten en lokale partners voor zonnedaken op bedrijven en scholen. Elke samenwerkingsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van de strategie van de opdrachtgever en de beschikbare kennis en middelen.

Een inspirerend voorbeeld van een succesvolle samenwerking is De Brugse Zonnetuin, die zijn bestaan te danken heeft aan het geloof in en de wil tot een collectieve benadering voor de toekomst. Dit illustreert een strategisch gemotiveerde samenwerking met een langetermijnperspectief, wat een krachtig fundament kan vormen voor duurzame groei.

De gezamenlijke zoektocht naar een werkend businessmodel staat centraal in deze samenwerkingen. Het is essentieel om in dit proces te streven naar constructieve vormen die verdere groei bevorderen. De modellen van zakelijke partijen en burgers groeien in zekere zin naar elkaar toe. Deze convergentie is van groot belang voor het succes van de verduurzamingsopgave die voor ons ligt. De verwachting is dat de samenwerking tussen lokale besturen en het bedrijfsleven in de komende jaren verder zal toenemen. Het is de gezamenlijke inzet die uiteindelijk tot succes leidt in het bereiken van duurzame doelstellingen. Samen slagen we erin om een positieve impact te hebben op de verduurzaming van onze energievoorziening

Samenwerking met een professionele ontwikkelaar heeft vele voordelen, zoals blijkt uit het project dat BGE samen met Bolt zal realiseren in Brugge. Deze samenwerking toont aan hoe een energieleverancier en BGE een constructieve relatie kunnen opbouwen op basis van zakelijk inzicht en expertise.

Deze ervaring is een ‘eyeopener’ omdat het aanzet tot het verkennen van nieuwe, meer coöperatieve businessmodellen.

De samenwerking leidt niet alleen tot wederzijdse voordelen op het gebied van middelen, maar creëert ook nieuwe gedeelde waarden en legt een solide basis voor langdurige samenwerking.