Subsidies en premies Vlaamse overheid

Als ondernemer, zelfstandige, zaakvoerder van een bedrijf heb je wellicht interesse in een financieel steuntje in de rug voor je onderneming.

De Vlaamse overheid biedt een aantal subsidies en premies aan voor investeringen in opleiding, tewerkstelling, advies, milieu, energie, export en innovatie:

 • kmo-portefeuille, het vroegere BEA (Budget voor Economisch Advies)
 • ecologiesteun (steun bij milieu- of energiebesparende investeringen – wedstrijdformule)
 • innovatiesteun (steun bij innoverende investeringen)
 • steun bij de voorbereiding van export van uw bedrijf naar andere landen
 • begeleiding door een bedrijfsadviseur via het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor personen die een zaak willen opstarten
 • steun bij sanering van leegstaande en verkrotte bedrijfsruimten
 • steun voor diverse tewerkstellingsmaatregelen.

Hoe kan de overheid mij helpen een lening te krijgen voor mijn plannen?

Buiten de subsidies hebben de Vlaamse en Federale overheid ook een aantal regelingen uitgewerkt die ervoor moeten zorgen dat een startende of groeiende onderneming voldoende kans heeft om risicokapitaal bijeen te krijgen om zijn projecten te realiseren.

 • via Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)
 • via Waarborgbeheer NV, het Vlaams waarborgfonds
 • via het Participatiefonds van de federale overheid
 • via de Business Angels van BAN Vlaanderen

Subsidiedatabank

Een overzicht van alle subsidies voor bedrijven kan je vinden op de digitale subsidiebank. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft verschillende soorten publicaties uitgebracht met allerlei steunmaatregelen. Op de website kan je alles rustig nalezen.

Energiepremies

Tot slot biedt ook Fluvius een aantal premies aan voor bedrijven die energiebesparende maatregelen treffen.

Websites