Clean Power for Transport (CPT) projectsubsidie

Onder de uitvoering van het Vlaams actieplan ‘Clean Power for Transport (CPT)’ wordt een projectsubsidie verleend voor een aantal thema’s via een jaarlijkse oproep. 

De Vlaamse overheid wil de doorbraak van milieuvriendelijke voertuigen bevorderen. Aan de hand van een actieplan ‘Clean Power for Transport’ wil ze gevolg geven om de emissies bij het rijden, de productie van brandstof en van het voertuig zelf, te verminderen door in te zetten op alternatieve brandstoffen/energie, milieuvriendelijke voertuigen en bijhorende infrastructuur.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich zowel tot ondernemingen, besturen en organisaties in het Vlaams Gewest. 

Wat komt in aanmerking

In de vijfde oproep (oproep 2020) kunnen projecten worden gesubsidieerd over volgend thema:

Het thema is de uitrol voor laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op parkings buiten het publieke domein. Dit betreft bijvoorbeeld parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, … Met normaal vermogen bedoelt men laadpalen met een vermogen tot 22 kW; erboven spreekt men van hoog vermogen. De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren. 

Omvang steun

De maximale steun is € 200.000 per project.

De steun bedraagt voor investeringen, voor de plaatsing en (slimme) aansluiting van laadinfrastructuur:

  • laadpaal operationeel na 31/12/2020: 20% van de investering met max. € 1.000 voor laadpaal normaal vermogen en/of max. € 6.000 voor laadpaal hoog vermogen
  • laadpaal operationeel op 31/12/2020: 30% van de investering met max. € 1.500 voor laadpaal normaal vermogen en/of max. € 9.000 voor laadpaal hoog vermogen

Voor de oproep 2020 is een budget van € 950.000 vastgelegd.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Via een jaarlijkse call (oproep) kunnen projectaanvragen voor de thema’s van de call ingediend worden via het modelformulier op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/projectoproep-2020.

De vijfde call (oproep 2020) staat open tot en met 1 september 2020.

Uitbetalingsprocedure

Een project duurt maximaal 2 jaar en start ten vroegste op de datum van de kennisgeving van de selectie ervan. De steun wordt uitbetaald in drie schijven: de eerste schijf van 20% bij de start, de tweede schijf van 40% halftijds en het saldo met een maximum van 40% bij de aanvaarding en goedkeuring van het project.