Wendbare bedrijven overwinnen de coronacrisis

De coronacrisis heeft voor vrijwel iedere sector en ieder bedrijf grote veranderingen tot gevolg. Wetenschappers zijn het er nog niet over eens op welke manier en in welke mate de coronacrisis het gedrag van bedrijven, consumenten en burgers structureel zal veranderen. Maar dat de komende jaren veel zaken een andere loop krijgen, is wel duidelijk.

Heldere toekomstvisie

De coronacrisis luidt een nieuwe werkelijkheid in. Dat vraagt van bedrijven een kritische blik op hun visie, ambities en strategie. Business as usual bestaat niet meer, dus wat ga je doen? Wat is jouw visie op die nieuwe, onzekere toekomst? Voor jouw sector, jouw bedrijf? Wat wil je daarin bereiken en wat betekent dit voor de organisatie, medewerkers en klanten? Breng dat in kaart en maak zo goed en kwaad als het kan heldere keuzes.

Gecombineerde strategie. Met alleen kostenbesparende maatregelen voor de korte termijn ben je er niet. Wat moet je doen om overeind te blijven in de huidige recessietijd die nog wel even duurt? Welke strategie kies je? Op korte en langere termijn?

Wendbaar organiseren. De coronacrisis maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is dat je als organisatie wendbaar bent. In de 21e eeuw blijft verandering de enig constante. Wendbaar zijn is meer dan stoppen met activiteiten, snijden in personeel en sturen op kosten.

Zorg dat het gebeurt!

Richard Branson, oprichter en CEO Virgin Group, zei daarover ooit: ‘Als het op de toekomst aankomt zijn er drie soorten mensen: zij die het laten gebeuren, zij die zorgen dat het gebeurt en zij die zich afvragen wat er is gebeurd. Sommige bedrijven zijn vastberaden tot de tweede te groep te horen.’ 

Succes in de nieuwe werkelijkheid!