Uitdagingen voor het opladen van commerciële vrachtwagens

Bent u zich aan het voorbereiden op de introductie van elektrische vrachtwagens in de toekomst? Naast het selecteren en specificeren van elektrische trucks, moet de weg naar een grootschalige invoering van EV ook het plannen en installeren van laadinfrastructuur voor het wagenpark omvatten. Experts raden vloten aan dit niet versnipperd aan te pakken, maar te streven naar een geïntegreerde strategie die de gezamenlijke lancering van elektrische trucks en laadinfrastructuur mogelijk maakt.

Vanaf 2025 doe je er als vervoerder verstandig aan om elektrische trucks aan te schaffen, in plaats van vrachtwagens met een dieselmotor. Elektrische trucks zijn in dat jaar goedkoper om te beheren dan diesels. Dat schrijven consultants van PwC op basis van onderzoek. Maar dan moet er nog wel flink geïnvesteerd worden in de laadinfra.

De komende vijftien jaar staan in het teken van deze omschakeling, maar een voorwaarde is dat er dan wel voldoende oplaadmogelijkheden voor elektrische trucks moet zijn. In 2030 zal dan een derde van het vrachtwagenpark in Europa, maar ook in de VS en in China, een elektrische truck zijn, al dan niet met batterijpakketten of met een brandstofcel. De doorbraak van die laatste wordt door PwC niet voor 2030 voorzien. Dit schrijft PwC in een nieuw rapport met als titel de opkomst van elektrische trucks: methoden om te komen tot emissievrije vrachtwagens.

Twee factoren

De onderzoekers zien twee factoren die de versnelling naar elektrificeren in gang zullen brengen: Strengere regelgeving ten bate van de elektrisch trucks en lagere kosten ten opzichte van de diesel. Hierin speelt volgens PwC de oorlog in Oekraïne ook een rol: Op korte termijn dwingt die om energiebeleid drastisch om te gooien met als doel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen flink te verminderen. Is dat eenmaal gelukt, dan wachten transporteurs die een elektrische aanschaffen, een kostenvoordeel ten opzichte van de diesel, dat kan oplopen tot dertig procent. Hierbij neemt PwC wel een marge van 14 cent per kilometer in acht. Dit als gevolg van mogelijk toch fluctuerende energieprijzen.

Accelereren

Volgens de makers van het rapport komt de transitie in een stroomversnelling. Met name in Europa werken overheden aan instrumenten om de implementatie van elektrische trucks te bevorderen. Denk daarbij aan lagere toltarieven. “Op jaarbasis scheelt dat zo 25.000 euro per truck.”

Infrastructuur: 36 miljard

Allemaal mooi natuurlijk, maar dan moet er wel wat van beschikbaarheid aan elektrische energie en waterstof gebeuren. Dit noemen de analisten van PwC een ‘sleutelvoorwaarde’. Volgens de onderzoekers moeten instanties tot 2035 een bedrag van 0,4 miljard euro investeren om 35 megawattchargers mogelijk te maken en 20 waterstof tankstations. Maar dat is nog maar een bescheiden begin. PwC denkt dat er zeker 15,2 miljard euro nodig is om in Europa 1800 megwattcharge-stations mogelijk te maken en nog eens 600 oplaadstations waar trucks ’s nachts opgeladen kunnen worden. Haal je er dan waterstof bij, dan lopen de bedragen nog veel verder op, tot in totaal ruim 36 miljard euro, uitgesmeerd tot 2035.  Dat betekent veel werk voor de netwerkbeheerders. Er moet zeker 90 TWh aan elektriciteit beschikbaar komen en wanneer je grootschalig inzet op waterstof wel 220 TWh. Zulke stappen, zo’n energietransitie kan alleen met behulp van alle partijen die nu al in zekere zin met wegvervoer en logistiek gelieerd zijn, aldus PwC.

bron transportenmilieu.nl