Wat zijn de voordelen van een laadoplossing in commercieel vastgoed?

Wat zijn de voordelen van een laadoplossing in commercieel vastgoed?

De vraag naar vastgoed met oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen zal in de toekomst blijven toenemen.

Daarom is het belangrijk om nu de basisvoorwaarden te scheppen om aan deze toegenomen vraag van de consumenten te kunnen voldoen. Er moet een uitgebreid netwerk van oplaadpunten in openbare en niet-openbare ruimten worden gecreëerd om aan de overeenkomstige oplaadvraag te voldoen.

Toekomstige veiligheid

Laadmogelijkheden behoren straks tot de benodigde basisuitrusting van bedrijfspanden en parkeergarages. In de toekomst zal laadinfrastructuur meer zijn dan alleen een aantrekkelijk pluspunt: aankoop- en huurbeslissingen worden sterk beïnvloed door de vraag of de locatie laadmogelijkheden heeft. Investeren in laadoplossingen zorgt nu voor de verhuurbaarheid en daarmee voor de toekomstige levensvatbaarheid van het vastgoed.

Toename in waarde en aantrekkelijkheid

Door laadstations te installeren, geven eigenaars en investeerders het goede voorbeeld voor klimaatbescherming. Tegelijkertijd verhoogt dit de exclusieve toegevoegde waarde van het onroerend goed, op de woningmarkt en in de openbare ruimte. Voor de gebruikers van de oplaadstations, zoals werknemers en klanten, is het ook vanzelfsprekend en aantrekkelijk om hun e-wagen direct te kunnen opladen op de plaats waar zij toch al tijd doorbrengen.

Rentabiliteit

Aanbieders van laadpalen hebben enorm veel baat bij het voorzien van laadinfrastructuur in bedrijfspand, niet alleen qua externe impact, maar ook financieel. Door het aanbieden van openbaar laden ( ad hoc laden & eRoaming) kunnen laadoplossingen economisch worden geëxploiteerd. Als de laadoplossing een flexibel laadtariefbeheer heeft, kunnen eenvoudig verschillende gebruikersgroepen worden aangemaakt. Voor de volgende gebruikersgroepen kunnen dan individuele laadtarieven worden ingesteld:

  • Terugkerende/bekende chauffeurs: bijvoorbeeld huurders, eigenaren, werknemers
  • Gasten/klanten met laadkaarten van derden, bijv. eRoaming
  • Gasten/klanten die spontaan/ad hoc laden

Naast de rentabiliteit van de exploitatie kunnen reeds kosten worden bespaard bij de inkoop van laadinfrastructuur. Verschillende financieringsprogramma’s ondersteunen de installatie van oplaadinfrastructuur, zowel in openbare als in particuliere ruimten. De “Financiering voor de uitbreiding van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen” is onder meer beschikbaar voor bedrijven, particulieren of gemeenten.

Rechtszekerheid

Volgens de huidige juridische context zou onroerend goed moeten worden uitgerust met de technische vereisten voor de installatie van laadinfrastructuur: Het is dan ook de bedoeling dat zowel nieuwe gebouwen als bestaande gebouwen worden uitgerust met infrastructuur voor oplaadvoorzieningen.

Als u over oplaadinfrastructuur of andere vormen van elektrische mobiliteit wilt praten, neem dan gerust contact op met bge@bruggegeeftenergie.be of 0475 427135, onze toegewijde specialisten staan ​​u graag te woord.