We slaapwandelen richting transitie-elke keer het alarm afgaat, drukken we gewoon op snooze!

https://greendeal-duurzamemobiliteit.be

Transportsector tekent present op aankondiging Green Deal zwaar wegtransport met Groene EV en H2
De oproep naar een vergroening van onze mobiliteit in Vlaanderen klinkt klaar en duidelijk.

Samen met Stad Brugge, Brugge Geeft Energie en Provincie Utrecht ambieert CEO’s 4 Climate de Green Deal ‘Duurzaam Transport met Groene EV en H2’. Deze ambitie werd dinsdagavond in Vives te Brugge met grote aandacht onthaald door ruim 130 representanten uit de transportsector.


Dat Green Deals voor een versnelde duurzame transitie binnen een sector zorgen, is een bewezen feit. Duurzaamheid en transport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De nood aan een overkoepelende samenwerking is dan ook, met name voor het zwaar wegverkeer, heel hoog. De middelen om vrachtwagens e.d. te decarboniseren, hinken namelijk nog heel erg achterop.


Doorheen de avond werden de huidige knelpunten uitvoerig besproken. Denk maar aan het schrijnend tekort aan laadfaciliteiten voor trucks, de nood aan een rendabiliteitsshift en doordachte investeringsplannen voor de sector, en de verdere ontwikkeling van long range oplossingen obv waterstof.
Met de opzet van deze Green Deal bundelt de transportsector de krachten bottom-up tot een unieke samenwerking van lokale ondernemers, overheden en kennisinstellingen. En dit met 1 missie: De implementatie van groene energie in de transportsector faciliteren en begunstigen.

De partners van de Green Deal ‘Duurzaam Transport’ focussen hun gezamenlijke inspanningen op drie hoofdpijlers (over 4j):

• De integratie van groene energie (EV) en H2 als essentiële aandrijvers voor een duurzaam wegverkeer begunstigen en promoten
• ‘Clean Energy Hub’ pilootprojecten lanceren en uitbouwen
• Bijdragen in de verduurzaming van 30 partnersites en de implementatie van 25 EV Trucks
Elke organisatie uit het zwaar wegtransport in België kan nog tot eind april haar interesse uiten om, naar eigen ambitie en capaciteiten, een rol te spelen in deze Green Deal zwaar wegtransport met groene EV en H2.
Scan de QR code en vul de korte bevraging in.


Hogeschool VIVES, IVBO, Port of Antwerp Bruges, Waterstof Utrecht en Life New Hyts gaven alvast aan het project mee te ondersteunen. Ontdek wat uw organisatie kan doen en welke return dit engagement voor u betekent. Grijp deze opportuniteit en speel een actieve rol in de mobiliteitsrevolutie!
Alle info rond deze Green Deal op www.greendeal-duurzamemobiliteit.be