Hoe verander je een sector die al ruim 80 jaar ongeveer hetzelfde doet: op diesel rijden?

VIVES 14/03 https://ceos4climate.eu/ondertekening-green-deal

Het moment van de waarheid is aangebroken. Het is tijd om het vervoersaanbod opnieuw uit te vinden.

We leven in zeer interessante tijden – uitdagende tijden, maar zeer interessant. Het is nu noodzakelijk dat we visualiseren wat ons te wachten staat en begrijpen om de maatschappij vooruit te helpen. Welke innovaties kunnen we gebruiken om oude structuren te doorbreken? Elke industrie heeft een verantwoordelijkheid voor de toekomst, en ik ben overtuigt dat transport een sterk potentieel heeft om samen te komen en de verandering te leiden.

We staan op het punt van de waarheid. Maar niet het soort dat zich leent voor een simpele make-over. In zekere zin staan we voor een fundamentele verschuiving. We moeten achterhaalde ideeën loslaten en de nodige infrastructuur bouwen om een nieuwe generatie te ondersteunen. Het is een kwestie van een complete herinrichting van de industrie.

Vrachtvervoer, of transport, is de laatste 80 jaar niet veel veranderd. Als we kijken naar bedrijven die in de afgelopen 15 jaar zijn opgericht, zien we dat zij meestal bestaande transportinfrastructuur blijven gebruiken, dezelfde als van de voorgangers. En daar zijn duidelijke redenen voor.

Deze zogenaamde bestaande processen hebben de neiging veranderingen tegen te houden. Het resultaat is een samenleving die blijft vertrouwen op inefficiënt wegvervoer op basis van diesel, zelfs nu we geconfronteerd worden met een klimaatcrisis en de schadelijke effecten.

Voor ons liggen alle tekenen van een modelverschuiving. Eerst past het model dat als ideaal werd beschouwd niet meer. Dan komt de crisis – of meerdere, zoals we hebben gezien. Nu is het tijd om te handelen en de toekomst te ontrafelen.

Je kunt niet elektrisch gaan zonder het spel anders te spelen. Het is fundamenteel anders dan diesel. Door opnieuw na te denken over hoe we goederen verplaatst .Vrachtmobiliteit combineert software-intelligentie, elektrische vloten, laadinfrastructuur en connectiviteitsnetwerken tot een veerkrachtig en kosteneffectief ecosysteem. We hebben het over het omzetten van crisis in kansen met het potentieel om 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot te beperken.

Technologie heeft het vermogen om problemen op te lossen. Maar om het volledige potentieel ervan te bereiken, hebben we leiders nodig die complexe en uitdagende situaties met onwrikbare waarden durven aan te pakken. Hun ambitie moet zijn om de voorwaarden te scheppen voor een nieuwe generatie om te gedijen. Het mooie is dat de instrumenten om het vervoer toekomstbestendig te maken al bestaan.

Laat 2023 het jaar zijn waarin we ze aan het werk zetten en prioriteit geven aan het soort ideeën en bedrijven dat de toekomst van de samenleving zal dragen – een samenleving die handelt volgens haar waarden en geen grenzen ziet voor wat innovatie kan doen.