Knelpunten in toenemende vraag naar energy hubs

Vlaamse Green Deal

Zonder dekkend netwerk van tank- en laadfaciliteiten voor schone brandstoffen en groene stroom is zero emissie mobiliteit in Vlaanderen en haar binnensteden onmogelijk.

Eén van de belangrijkste knelpunten is de juiste ruimte op strategische locaties voor deze zogenoemde clean energy hubs. Samenspel tussen gemeenten, provincies en overheid is nodig om deze ruimte beschikbaar te krijgen.

Na zero emissie stadslogistiek volgen de verduurzaming van de nationale en internationale ritten. Hoewel de vraag vanuit schone stadsdistributie naar clean energy hubs op de korte termijn toeneemt, zal vermoedelijk het transport met nationale of internationale afstanden op termijn de belangrijkste gebruiker worden van deze hubs. 

Stadsvervoer bestaat namelijk veelal uit korte afstanden met lichtere voertuigen en hiervoor worden op de korte termijn met name elektrische voertuigen ingezet. Daarvoor is vooral elektrische laadinfrastructuur op de juiste locatie nodig, zoals op het private terrein van een bedrijf.

Naar een Vlaams dekkend netwerk van hybride snellaadpleinen Clean Energy Hubs(CEH)

Ons doel richt zich op de ontwikkeling van een Vlaams dekkend netwerk. Concreet doel is de realisatie van de eerste 7 CEH in 2028 Voor het wegtransport (met een doorgroei naar 10) voor duurzame brandstoffen. Hiermee wordt de transitie mogelijk gemaakt.

Clean Energy Hubs

Het realiseren van een dekkend netwerk van Clean Energy Hubs  op bedrijventerreinen is een belangrijke voorwaarde voor de transitie van de voertuigen van fossiele brandstoffen naar schone en klimaatvriendelijkere brandstoffen. Het draagt bij aan de verduurzamingsdoelstelling binnen de topcorridors.  

Wat is een Clean Energy Hub?

Een Clean Energy Hub (CEH) is een tank-, laad- of bunkerstation. De Hub heeft minimaal 2 alternatieve, duurzame energiebronnen en is Future Ready H² vooral gericht op zwaar goederenvervoer. De Hub kan ook andere faciliteiten omvatten zoals openbaar vervoer, horeca, truckparking ,vergaderruimtes.

Een Clean Energy Hub beoogd meer te zijn dan slechts een tank- of bunkerfaciliteit voor nieuwe, duurzame voertuigen. Er wordt gekeken naar combinaties met andere toepassingen, zoals opgaven rond truckparking, duurzame wasplaatsen voor trucks, food- en vergaderfaciliteiten. Vanuit een basisconcept van Clean Energy Hub kunnen verschillende lokale en provinciale initiatieven worden meegenomen, zodat de wensen van de omgeving in acht genomen kunnen worden.

Actie

  • Meer snelheid nodig in ontwikkelen van energy hubs
  • Verschillende alternatieve brandstoffen, verschillende ruimtevraag
  • Één type clean energy hub bestaat niet
  • De juiste ruimte op de juiste locatie

Conclusie: knelpunten in toenemende vraag naar energy hubs

Klimaatverandering, prijzenstijging van fossiele brandstoffen en nationale regelgeving zorgen voor toenemende vraag naar clean energy hubs. Belangrijke knelpunten zijn het beschikbaar krijgen van ruimte.

Verschillende overheden hebben elk een eigen rol om de uitrol van dekkende netwerken van clean energy hubs mogelijk te maken en om deze te versnellen: gaat over de locaties bij bedrijventerreinen, provincies hebben de lead in een ruimtelijke strategie voor regionale netwerken, omgevingsdiensten beoordelen en verlenen omgevingsvergunningen en gemeenten en regio’s kunnen vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Een samenspel tussen alle overheden is noodzakelijk.