Worden ‘best practice’ gedeeld of wordt overal het wiel opnieuw uitgevonden?

Provincies, Steden, gemeenten en (semi)overheid maken zich sterk voor ambitieus klimaatbeleid. Doelen genoeg, maar waar staan we?

Vlaams energieagentschap geeft een mooi overzicht van duurzaamheid op lokaal niveau en de prestaties op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-reductie en mobiliteit. Daarmee is VEA op dit moment een betrouwbare bron voor inzicht in de resultaten die geboekt worden met lokaal klimaatbeleid.

Maar waar het bij VEA ontbreekt, is een zuiver inzicht in projecten die in de pijplijn zitten en op de nominatie staan om uitgevoerd te worden. Ook ontbreken voorgenomen projecten en ‘wensprojecten’. Het is dus niet eenvoudig om het gat te bepalen, dat bestaat tussen de doelstelling en hetgeen gerealiseerd

Brugge Geeft Energie wil in een aantal stappen de thermometer steken in het lokale, duurzame klimaatbeleid. De eerste vraag die wij ons stellen is in hoeverre gemeenten, provincies en overige (semi-)overheid concrete kennis en ervaring hebben met de breed uiteenlopende mogelijkheden voor energiebesparing, CO2-reductie en hernieuwbare energie.

Voor de energietransitie en lokaal klimaatbeleid spelen provincies en gemeenten een belangrijke rol. Als initiatiefnemers, maar vooral ook als facilitators. Maar zijn lokale overheden voldoende toegerust voor deze taak? Is voldoende kennis en ervaring beschikbaar? Worden ‘best practice’ gedeeld of wordt overal het wiel opnieuw uitgevonden?

West-Vlaanderen is koploper in wind terwijl Vlaams-Brabant vér achteroploopt. Limburg onderzoekt diepe geothermie en Antwerpen heeft de grootst denkbare Zonne installaties. Wordt al deze kennis uitgewisseld?