Zijn wij pyromanen?

Eigenlijk zijn wij pyromanen. Ons huidige energiestelsel -en onze hele economie- is gebaseerd op het in de fik steken van dingen. Olie, aardgas, uranium en kolen worden verbrand en een van de bijproducten daarvan is energie. Energie die via ons netwerk van kabels boven en onder de grond zijn weg vindt naar onze huizen en bedrijven.

Eigenlijk steken we waardevol grondstoffen -dus geld- in de fik. Nu is geld in verbranden niet zo erg.

IMF zet de geldpers aan en voilà : nieuw geld! Maar bij energie ligt dat anders.

Als wij olie, gas of uranium eenmaal verbrand hebben kunnen we niet zomaar nieuwe grondstoffen tevoorschijn toveren.

We kunnen stellen dat we op dit ogenblik roofbouw plegen op onze aardkorst. Alle makkelijk te winnen energiegrondstoffen zijn ontstaan in de loop van grofweg 2 miljard jaar, en vooral in de afgelopen 500 miljoen jaar, sinds het ontstaan van grootschalig plantenleven. We maken deze langzaam opgebouwde voorraden op in een luttele 400 jaar.

Dit betekent dat we, willen we weer in balans komen met onze aarde, niet afkunnen met het besparen van zeker de helft van ons verbruik van fossiele energie. Ook 90% besparen gaat ons niet helpen.

We moeten maar liefst tussen de 1 en de 5 miljoen keer zo weinig fossiele energie verbruiken om niet meer uit de aarde te halen dan de aarde kan bij produceren.

Een besparing van 99,99995%!

Dat is even schrikken, en een goede reden om ons zorgen te maken over onze nabije toekomst. We zullen radicaal moeten stoppen met onze huidige manier van omgaan met energie.  

Bij BGE wij helpen u om van energieconsument een energieproducent