Bandenslijtage bij Elektrische Vrachtwagens: Een Kritische Factor voor TCO

Elektrische vrachtwagens beloven een groenere toekomst voor transport, maar er is een cruciaal aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien: bandenslijtage. Met minder dan 1.000 zware elektrische voertuigen op de weg, is er nog maar weinig data beschikbaar, maar het aantal gereden kilometers zal snel toenemen en dit zal een onvermijdelijke overweging worden.

Bandenfabrikanten staan voor de uitdaging om banden aan te passen aan de unieke behoeften van elektrische vrachtwagens en bussen. Veranderingen in constructie, rubbersamenstelling en loopvlakontwerp zijn waarschijnlijk nodig vanwege het extra koppel en gewicht van deze voertuigen.

Het beperkte aantal elektrische vrachtwagens levert momenteel slechts beperkte gegevens op, maar deze data zijn essentieel om de eerste generatie EV-vrachtwagenbanden te vormen. Controle van de bandenspanning is cruciaal vanwege het gewicht van de accu’s, wat extra spanning op de banden veroorzaakt. Een te lage druk kan de slijtage van het loopvlak verder versnellen, wat resulteert in onregelmatige slijtage. Elektrische vrachtwagens tolereren minder fouten in bandenspanning dan dieselvrachtwagens, waardoor het controleren en handhaven van de juiste spanning van cruciaal belang is.

Gezien de verminderde levensduur van het loopvlak hebben wagenparken met elektrische vrachtwagens een uitgebreid vervangingsprogramma nodig om de bandenkosten onder controle te houden. Het is van vitaal belang dat fabrikanten speciale rubbercompounds ontwerpen en aanbieden die geschikt zijn voor elektrische vrachtwagens.

Hoewel elektrische vrachtwagens voordelen bieden, zijn er nog steeds obstakels voor grootschalige adoptie, zoals een beperkt aantal snellaadstations op nationaal niveau voor zware vrachtwagens. De lessen die momenteel worden geleerd door wagenparken met elektrische vrachtwagens zullen de toekomst van de markt voor zware elektrische voertuigen vormgeven.