Brugse Ondernemers ijveren voor eerste EV-Ready bedrijventerrein

Vanaf 2026 zijn alleen nog elektrische wagens aftrekbaar als bedrijfswagen, vanaf 2035 wil de EU dat alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Deze (r)evolutie moet ondersteund worden door aangepaste tankinfrastructuur of laadpalen. De vereniging van Brugse ondernemers Brugge Geeft Energie (BGE) maakt bedrijven via twee infosessies wegwijs in de transitie naar elektrisch rijden/tanken. ‘Ook begeleiden we hen in subsidiedossiers zodat ze op de meest voordelige manier laadpalen kunnen installeren op hun terreinen’, aldus gedelegeerd bestuurder Frank De Lannoit, ‘We willen dat het eerste EV-ready bedrijventerrein – een bedrijventerrein dat elektrisch vervoer ondersteunt – in Brugge ligt.’

VERIMPEX


BGE is een initiatief dat ontstond toen diverse ondernemers met ervaring in de ‘groene’ sector hun kennis breder wilden verspreiden en toepassen.
‘Het doel is om bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken’, zegt voorzitter Minou Esquenet, tevens klimaatschepen van Brugge ‘en dat kan als we de krachten bundelen in een vruchtbaar samenwerkingsmodel, mee ondersteund door Stad Brugge. Het is met dat model en met concrete toepassingen dat we de komende tijd naar buiten treden.’

Think global, act local en plaats een laadpaal

Bedrijven willen wel verduurzamen, maar zien soms op tegen de tijdsinvestering en de kosten. Het is daar dat BGE het verschil kan maken, want de vereniging doet meer dan sensibiliseren: ze neemt ontzorgende initiatieven en helpt bedrijven voordelig verduurzamen.
Zo vond op 19 juli 2021 een eerste gratis infosessie plaats over laadpaalsubsidies en dit initiatief wordt herhaald op 11 augustus. (PERS WELKOM)
‘De infosessies gaan in op het belang van de juiste laadinfrastructuur. Zo kan een bedrijf ervoor opteren om laadpalen te voorzien voor eigen medewerkers, maar het kan er ook voor kiezen om deze service aan te bieden aan bezoekers – klanten, leveranciers… –  en publiek. Een mooie troef waarvoor extra subsidies beschikbaar zijn’, zegt Frank De Lannoit.

JOXX

EV-ready

De infosessies zijn gratis en een mooie gelegenheid om collega-ondernemers te ontmoeten rond het duurzaamheidsthema dat iedereen aanbelangt.
De sessies gaan in op technische randvoorwaarden bij het plaatsen van laadpalen, en op de subsidiekanalen en voordelen voor standaard- en snellaadpalen. BGE begeleidt zijn leden hierin verder zonder kost, niet-leden betalen € 200.
Leden kunnen ook als partner instappen in het Clean Power for Transport subsidiedossier dat BGE tegen eind augustus zal indienen bij de Vlaamse Regering. De laadinfrastructuur kan hierbij tot 20% meer gesubsidieerd worden. Het is de ambitie van BGE om, samen met de Brugse ondernemers, het eerste EV-ready bedrijventerrein te realiseren op Brugs grondgebied. Minou Esquenet: ‘We transformeren de tankervaring voor elektrische voertuigen radicaal door het leveren van een duurzaam, openbare oplaadterreinen.

Solar Carport

Het Clean Power for Transport subsidiedossier moet tegen eind augustus ingediend zijn.

De infosessie van WOENSDAG 11 AUGUSTUS om 16.00 uur vindt plaats bij Groep Vereenooghe, Pathoekeweg 40. Achteraf is er een drink in DokBrugge Zomerbar (Pathoekeweg 54).

(Natuurlijk is ook de pers welkom!)
 
Ondernemers kunnen inschrijven voor de gratis infosessies via bge@bruggegeeftenergie.be.
Op hetzelfde mailadres kan men met vragen terecht.

Waarom en hoe lid/partner worden van het duurzaamheidsplatform BGE?

Klik hier:  http://www.bruggegeeftenergie.be/hoe/lid-worden/
Het lidmaatschap kost € 250/jaar.