Waarom zou uw bedrijf duurzamer moeten worden?

De knop moet om!

Er zijn tal van redenen waarom duurzamer worden uw bedrijf ten goede komt – ecologisch, sociaal en financieel. Voordat u begint met het implementeren van duurzaamheidspraktijken, kan het helpen om te begrijpen waar het allemaal om draait. 

Wat is duurzaamheid? 

In de ware zin van het woord betekent duurzaamheid ‘het vermogen om te overleven’. In het bedrijfsleven betekent dat dat je er voor de lange termijn mee bezig bent. Het betekent het opzetten van een bedrijf dat veerkrachtig is en in de toekomst zal floreren. 

Wat is een duurzaam bedrijf? 

Een duurzaam bedrijf is een bedrijf dat winst genereert en tegelijkertijd de maatschappelijke en ecologische omstandigheden verbetert. Dit omvat zowel wat u doet (uw product of dienst) als hoe u het doet (de manier waarop u werkt). De volgende kerngebieden zijn de top vijf waar de meeste bedrijven zich op richten: 

Energie 

Afval 

Welzijn 

Transport 

Aankoop 

Welke voordelen heeft duurzaam zijn voor mijn bedrijf? 

Er zijn veel manieren waarop duurzamer zijn uw bedrijf kan helpen. Het zal u helpen efficiënter te worden, uw merkwaarde en reputatie te verbeteren, een platform bieden voor innovatie, personeel aan te trekken en te behouden, betere groei te realiseren, kosten verlagen en de relaties met belanghebbenden te versterken. 

Bedrijfsleiders hebben bovendien heel wat to do’s op hun lijstje staan duurzaamheid en energie staat daarbij niet altijd bovenaan. Het ontbreekt hen bovendien vaak aan tijd en kennis om energiedossiers effectief ter harte te nemen. Dit is zeker het geval in de kleinere ondernemingen (< 50).  

Weinig tijd & interesse vraagt dan ook om een aangepaste aanpak wanneer het op sensibiliseren aankomt. BGE kan de basis vormen voor lerende netwerken waarbij bedrijven elkaar challengen op het vlak van energiebesparing en duurzaamheid in het algemeen 

BGE als ONE STOP SHOP  

Het huidige energielandschap is voor veel ondernemers niet transparant en eenvoudig genoeg. Een ondernemer met enerzijds gebrek aan personeel met kennis terzake maar anderzijds met interesse in energie-efficiëntie maatregelen, zal momenteel niet gemakkelijk tot actie overgaan. De informatie is te weinig hapklaar en te verspreid. Hij/zij heeft nood aan een one stop shop waar men terecht kan met al zijn vragen.  

One stop shop impliceert ook follow up, accountmanagement en korte doorlooptijden. 

Een van de problemen die vaak terugkomen, is dat investeren in energie-efficiëntie niet voldoende aantrekkelijk is voor een KMO. Bedrijven investeren liever in hun core-business om zo hun omzet verder te laten toenemen eerder dan via energie-efficiëntie de kosten te laten dalen. Vaak is de terugverdientijd/IRR van investeringen in energie-efficiëntie/hernieuwbare energie een stuk langer/lager dan investeringen in de core-business waardoor de hefboom minder sterk speelt.  

Opgedane kennis concretiseren naar economische& ecologische opportuniteiten. 

De ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein is gericht op zowel sociaal-maatschappelijke aspecten (people), bescherming van het milieu (planet) en economische ontwikkeling (profit).  
Een evenwicht tussen deze drie pijlers is van groot belang. 

Voorwaarde voor succes bij het realiseren van duurzame energiemaatregelen is de aanwezigheid van een organisatie zoals BGE die voor een langere periode ondernemers ondersteunt. Het is van belang dat deze organisatie dicht bij de ondernemers staat, hun taal spreekt en primair ten doel heeft de ondernemers te helpen bij het realiseren van energiemaatregelen. 

Het ondersteunen van ondernemers in het realiseren van energiemaatregelen past goed in het dienstenaanbod van BGE. Daarnaast is BGE de aangewezen partij om een collectieve aanpak te ondersteunen. 

VZW Brugge geeft Energie voor leden en door leden!