De energietransitie dendert voort

Het aantal elektrische voertuigen groeit snel, en daarmee ook de laadbehoefte. Zeker in stedelijke gebieden waar reguliere, individuele laadpalen niet meer voldoen aan de laadvraag, kunnen laadpleinen een adequate oplossing zijn om invulling te geven aan de laadvraag.

Ondernemers gaan steeds meer over op elektrische voertuigen vanwege:

• de introductie van zero-emissiezones in grote steden;

• stimuleringsregelingen;

• de steeds gunstigere Total Cost of Ownership.

Voldoende laadinfrastructuur op bedrijventerreinen wordt hierdoor steeds urgenter. Ook voor gemeenten heeft een toename van laadinfra op bedrijventerreinen voordelen: het helpt verduurzamingsdoelen te behalen, vermindert de druk op andere laadpunten en versterkt de economische concurrentiepositie.

Tot voor kort waren bedrijventerreinen echter nog een blinde vlek in het plaatsingsbeleid van laadpalen.

Hier wil Brugge Geeft Energie vzw samen met de Stad verandering in brengen. BGE en Brugge wil met alle betrokken stakeholders uit de regio de uitrol van laadinfra begeleiden.

Voordelen laadpleinen t.o.v. losse laadpunten

Voor de netaansluiting

  • Voor de aanleg van een plein is slechts één netaansluiting nodig in plaats van diverse aansluitingen voor losse laadpalen;
  • De laadpunten op een laadplein kunnen eenvoudiger worden gekoppeld aan lokale opwek van duurzame energie;
  • Een laadplein is eenvoudig uit te breiden met een extra laadplekken.

Voor het aanleggen

  • Bij de aanleg van een laadplein worden kosten en werkuren bespaard ten opzichte van hetzelfde aantal losse laadpalen;
  • Door concentratie van laadpalen op een plein wordt de openbare ruimte minder belast;
  • Een laadplein scheelt in bewegwijzering en bebording. Eén verkeersbord volstaat voor alle laadplekken;
  • Op een laadplein kun je makkelijk een systeem-kastoplossing toepassen. Hierbij hoeft een deel van de hardware niet in de laadpaal te zitten. Dit maakt de laadpalen kleiner en minder aanwezig;

Voor de gebruiker

  • Laadpleinen zijn vaak beter vindbaar voor EV-rijders;
  • Een laadplein biedt meer laadzekerheid voor de elektrische rijder, omdat er meer kans is op een vrije plek;
  • Op een laadplein kunnen meerdere doelgroepen tegelijk terecht. Laadpalen worden doorgaans geplaatst voor één specifieke doelgroep, bijvoorbeeld voor de individuele EV-rijder in zijn eigen straat. Op een (slim) laadplein is het eenvoudig om differentiatie aan te brengen. Bijvoorbeeld voor doelgroepen die ‘voorrang’ of hogere laadzekerheid verdienen ten opzichte van reguliere gebruikers. Te denken valt aan specifieke plekken voor bedrijven, bezoekers, deelauto’s en taxi’s.

DC-laadinfrastructuur maakt laden op hogere vermogens mogelijk. Daarmee is het bijzonder geschikt voor logistieke voertuigen zoals bestelauto’s en vrachtwagens, ov-bussen en taxi’s. Het is daarom een onmisbare schakel in de transitie naar duurzame en elektrische mobiliteit. De accu van elk elektrisch voertuig heeft gelijkstroom (DC) nodig, terwijl het elektriciteitsnet wisselstroom (AC) levert. Het verschil tussen AC-laden en DC-laden zit ‘m in de plaats van omzetting van AC naar DC. Bij AC-laadinfra is dat in het voertuig, bij DC-laadinfra al in het laadobject zelf. Dat maakt de laadobjecten enerzijds kostbaarder, maar anderzijds kunnen zij vaak met veel hogere vermogens laden. Dit vermindert de laadtijd waardoor de businesscase van commerciële elektrische voertuigen verbetert.

Eén van de doelen van Brugge Geeft Energie (BGE) is om tijdig passende laadinfrastructuur voor zero-emissievervoer te realiseren. Daarbij is zowel AC- als DC-laadinfra nodig.

Transport-logistieke bedrijven overwegen de overstap naar batterij-elektrische bestelauto’s en trucks. Het gros van deze voertuigen zal gaan laden op bedrijventerreinen. Hierdoor zal op deze locaties extra vermogensvraag ontstaan waar het net op moeten worden voorbereid. Momenteel is er geen zicht op welke bedrijventerreinen de laadvraag hoog zal zijn en waar het elektriciteitsnet mogelijk moet worden uitgebreid.

Hoeveel bestel- en vrachtvoertuigen zijn er eigenlijk?

België telt circa 958.333 bestelauto’, vrachtwagens (waaronder bakwagens en trekker-opleggers categorie N1/N2/N3) en meer dan 16 duizend autobussen en autocars.

Hoeveel van die vrachtwagens & bestelvoertuigen worden er naar schatting elektrisch?

100.000 N1- 60.000 N2- 1000 N3

Hoeveel extra laadvermogen heeft dit tot gevolg?

Door de vermogens voor alle elektrische voertuigen per bedrijventerreinen bij elkaar op te tellen ontstaat een beeld van de extra vermogensvraag dat op een bedrijventerrein te verwachten is. Deze is onder andere relevant voor netbeheerders om vast te stellen in hoeverre er ruimte is op de bestaande netaansluitingen en ter voorbereiding op eventuele noodzakelijke netverzwaringen. Maar ook voor gemeenten en logistieke bedrijven is dit relevant, omdat netverzwaring ook een ruimtelijke impact heeft.

Besluit

Naar verwachting zal de impact van logistieke elektrificering niet op alle bedrijventerreinen even groot zijn. Het is van belang om die bedrijventerreinen te identificeren die in potentie de hoogste impact op het net zullen hebben.

Meer weten?

De toekomst is elektrisch!  Een grote opgave die we samen met onze samenwerkingspartners aan gaan. Zo brengen we de overstap naar elektrisch vervoer én een passende laadinfrastructuur in praktijk. 

Wil je meedenken?

Ik ben geïnteresseerd in collectieve laadpleinen/laden voor logistiek en/of heb hier al ervaring mee. Kan ik aansluiten?
Graag! Je kunt je aanmelden voor activiteiten van de werkgroep en/of voor de werksessies rond stadslogistiek. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt. Wil je op de hoogte blijven of je aanmelden? Stuur mail naar Frank via: bge@bruggegeeftenergie.be