Gewoon elektriciteit tijdens het verwarmen

Wilt u vooruit met uw WKK-project?

Haal meer uit uw energie met een warmtekrachtkoppeling

Schaalbaar precies naar uw behoeften

STAPPENPLAN VOOR EEN WKK-PROJECT

Bij de aanvang van een project komen meestal volgende gedachten op:

– Kan er in mijn bedrijf of instelling* een WKK-eenheid geplaatst worden?

– Wat gaat dat kosten? Is het rendabel?

– Welk aandeel van mijn warmteverbruik kan met deze WKK gevoed worden?

– Welk vermogen moet men opstellen?

– Moet ik de elektriciteit verbruiken of verkopen?

– Hoeveel CO2 zal er minder worden uitgestoten?

De antwoorden op deze vragen zijn niet direct te beantwoorden, maar zijn gebaseerd op een reeks technische, economisch en milieucriteria die deel uitmaken van “het stappenplan”.

Het betreft een voor-haalbaarheidsstudie van een WKK in uw *gebouw, volgens de «regels van de kunst» uitgevoerd. Een dergelijke studie is niet goedkoop en vraagt tijd, daar waar het antwoord in sommige gevallen «neen, het is niet rendabel» kan zijn! Om deze onaangename verrassing te vermijden, beginnen wij met een voorstudie.

De 4 stappen voor een Micro-WKK-Project

1e stap: Voorstudie van een Micro-WKK   De studie is eenvoudig en snel. Zo vermijdt U een beroep te moeten doen op een te betalen studiebureau. U zult elementaire antwoorden bekomen, economische & ecologische betrouwbaar, die moeten toelaten te beslissen Go or NoGo .  ■ 2e stap: De haalbaarheidsstudie zal meer gedetailleerde antwoorden geven, daar zij gebaseerd is op de specifieke gegevens van uw bedrijf. Rendement berekening vergt kennis van zaken. De haalbaarheidsstudie wordt door Stad Brugge deels gesubsidieerd.
Deze opdracht vraagt 1 maand de tijd.  
■ 3e stap: de keuze van de financieringswijze van uw project   Er zijn tal van mogelijkheden: met eigen midde­len, leasing, derde partij investeerder of partnership.
De haalbaarheidsstudie zal voor u een goede onderhan­delingsbasis zijn.  
■ 4e stap: opstellen van een definitief lastenboek   Indien U beslist met eigen middelen te investeren, om het geheel volledig in handen te hebben en aldus grotere winsten op te strijken ? Met een haalbaarheidsstudie onder de arm, zal U beter geplaatst zijn om installatie en opties te bespreken die in het lastenboek prijken.

*Tertiaire sector, kmo, huisvesting

De voorstudie geeft u, met een vereenvoudigde methode, een idee van:

– het vermogen van de op te stellen WKK-eenheid

– het geschatte bedrag van de investering

– de besparingen aan primaire energie en CO2

– de uitbatingskosten zoals brandstofverbruik en onderhoudskosten

– de besparingen op de elektriciteitsfactuur, op de warmte

– en ten slotte een schatting van de financiële rendabiliteit van het project

De fasen van een projectDiensten van de Facilitator
1.Informatie – eerste inschatting    voorstudie 2. Haalbaarheidsstudie volgens de    “regels van de kunst” 3. Opstellen van het lastenboek, plannen, 4. Oordeelkundige vergelijking van de offertes 5. Keuze van de financieringsformule> Strategische begeleiding – Informatievergadering Uitvoeren van de voorstudie > Opvolgen- strategische begeleiding > Contactpersonen-premium installateurs > Kritische beoordeling van het finale project,  prijsaanvragen, … > Hulp bij de beoordeling van de offertes

Micro- WKK is een warm aan te bevelen technologie !

Micro-WKK integreert zich gemakkelijk in elke vestiging die belangrijke warmte- en elektriciteit behoeften heeft. Bovendien kan een WKK talrijke voordelen bieden aan de eigenaar, hetzij door verlaging van de energiefactuur of door de vermindering de CO2 uitstoot.

Eenmaal de voorstudie voltooid, kan u beslissen of het de moeite loont een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren, die de eerste resultaten zal valideren in functie van uw bedrijf. Het is op basis van deze objectieve validatie dat U met kennis van zaken kunt beslissen een WKK-eenheid te installeren.

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

– Ofwel geniet u van een vermindering van uw energiefactuur zonder u verder te bekommeren over   de werking van de WKK.

– Ofwel wenst u de volledige controle over uw investering om uw winsten te maximaliseren.

De financiering van uw project hangt af van deze keuze.

Stad Brugge heeft een nieuwe dienst opgericht om beheerders van gebouwen* te helpen doorheen hun WKK-project.

De WKK-facilitator staat gratis tot uw dienst om uw vragen te beantwoorden en U het gemakkelijker te maken in elke fase van uw project.

Wilt u vooruit met uw WKK-project?

Aarzel niet om mij te contacteren:

Weet U niet tot wie zich te wenden? Bel mij Frank 0475427135 of mail