Waterstof vrachtwagens: De toekomst van langeafstandstransport?

Waterstof doet zijn intrede op de markt als energiebron voor emissievrije langeafstandsvrachtwagens. Er zijn twee mogelijkheden in opmars: elektrische brandstofcellen en nieuwe verbrandingsmotoren op waterstof.

Waterstof is niet optimaal voor alle bedrijfscycli.

Brandstofceltrekkers zijn niet de enige levensvatbare emissievrije oplossing die momenteel wordt voorgesteld om diesel in de toekomst één-op-één te vervangen ?

Voor en nadelen!

 • Vrachtwagens met waterstofcellen zitten nog in de beginfase en hun toepassing wordt gedreven door regionale of nationale overwegingen.
 • Accu-elektrische trucks zouden de basis moeten vormen voor vergelijkingen met waterstof brandstofcel elektrische voertuigen (HFCEV), in plaats van enig alternatief met verbrandingsmotor.
 • Zoals voor alle alternatieven moeten transportondernemingen de specificaties van HFCEV’s optimaliseren voor het werk dat ze moeten doen.
 • De toekomstige versnelling van HFCEV’s gaat waarschijnlijk niet over de voertuigen of het tanken, maar meer over de aanmaak en distributie van de waterstof zelf.

Andere aspecten die in aanmerking moeten worden genomen om waterstof tot een levensvatbare brandstofoptie voor bedrijfsvoertuigen te maken:

 • Waterstofeconomie kan niet alleen worden gebouwd op de schouders van langeafstandsvrachtwagens, omdat dit gewoonweg niet voldoende is om de schaal te bereiken die nodig is voor kostenreductie.
 • Standaardisatie zal van cruciaal belang zijn om volumekosten te besparen op het ontwerp van tanks, brandstofsystemen, brandstofcellen, enz.
 • Het tempo van innovatie, investeringen, regelgeving en bewustwording van waterstof als brandstof voor zware vrachtwagens moeten we sneller opvoeren.
 • De olie-industrie heeft de publiciteit en marketing rondom emissiereductie aanzienlijk opgevoerd. De ommekeer in de olie-industrie om nul emissie-markten na te streven is aanzienlijk en versterkt de weg naar waterstof als brandstof voor vrachtwagens.
 • Investeringen in infrastructuur en regelgevende inspanningen beïnvloeden ook de ontwikkeling van waterstof als brandstof voor middelzware en zware vrachtwagens.
 • Er worden infrastructuurprojecten ontwikkeld voor de productie van groene waterstof en er wordt aanzienlijke financiering toegekend aan projecten voor vrachtvervoer op waterstof.

Wat anderen zeggen! Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit verschillende interviews met mensen uit de transwereld.

 • Is waterstof nodig voor een toekomst zonder uitstoot?
 • De kosten van waterstofproductie, transportopslag en distributie zullen niet met diesel kunnen concurreren zonder aanzienlijke steun van belastingvoordelen en andere subsidiemechanismen.
 • Het managen van de werkelijke verkoopprijs van waterstof is misschien belangrijker dan het voortzetten van de discussie over het verlagen van de productiekosten in de waterstoffabriek.
 • Waterstof is nauw verbonden met elektriciteit. Je kunt geen waterstof hebben zonder aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit.
 • De kosten van waterstof dalen naarmate de schaal van de waterstoffabrieken toeneemt.
 • Vrachtwagenvervoer alleen is onvoldoende om de schaal van de vraag te bereiken die nodig is om grote waterstoffabrieken te rechtvaardigen.
 • Waterstof die gebruikt wordt voor het produceren van alternatieve brandstoffen zoals hernieuwbare diesel zal de netto-uitstoot verminderen, maar ten koste van het uitstellen van de invoering van emissievrije alternatieven.
 • Waterstof- en elektriciteitsvoorziening zijn inherent veerkrachtig omdat er meerdere methoden zijn om ze te produceren, wat leidt tot concurrerende krachten die prijs- en aanbodvolatiliteit verzachten.

Conclusies over waterstof als brandstof voor commerciële voertuigen.

Waterstof en elektrische batterijen zijn geen “of/of” maar een “en” voor de toekomst van emissievrij vrachtvervoer. Accu-elektrische voertuigen zullen inherent de meest economische en efficiënte keuze zijn voor korte afstanden zonder uitstoot, en waterstof zal de haalbare economische keuze zijn voor lange afstanden zonder uitstoot. Uiteindelijk zullen de vloten in de markt beslissen welke technologie succesvol is voor welke bedrijfscycli.

Brandstofceltrekkers met waterstof zijn emissievrije oplossing voor zwaardere bedrijfscycli over langere afstanden met zware trekkers. Om deze trekkers kosteneffectief te maken is een aanzienlijke kostenreductie op alle kostenelementen nodig. Bedrijven in de toeleveringsketen, van verladers en vervoerders tot brandstofleveranciers en anderen, moeten samen met de overheid delen in de hogere kosten voor de voordelen van nul emissie.

Alternatieve brandstoffen zoals hernieuwbare diesel en waterstof voor verbrandingsmotoren zullen nodig zijn om de overgang in de komende twee decennia te ondersteunen en vooruitgang te boeken in de richting van nul emissie doelstellingen, terwijl tegelijkertijd waterstof- batterij-elektrische infrastructuur en productiebasis worden uitgebreid.

De industrie moet het eens worden over de vraag of langeafstandstrekkers met brandstofcellen op waterstof en het transport van de waterstofbrandstof zelf gebaseerd zullen zijn op gasvormige of vloeibare waterstof. Dit is een kernfactor die van invloed kan zijn op meerdere infrastructuur- en productiesystemen, die een aanzienlijke invloed kan hebben op de marktpenetratie en volumeramingen voor potentiële kostenreductie.