De strijd tegen greenwashing wint aan kracht

https://restory.nl/blog/alles-wat-je-moet-weten-of-greenwashing

Nu de Europese Unie strenge regels heeft ingevoerd om greenwashing tegen te gaan, kunnen bedrijven boetes krijgen tot 4% van hun jaaromzet voor misleidende milieuclaims.

46% van de consumenten kijken naar merken om het voortouw te nemen bij het creëren van duurzame verandering, en prioriteit te geven op gebied van duurzaamheid.

De strijd tegen greenwashing wint aan kracht. Maar met hiaten in de wetgeving en een gebrek aan gestandaardiseerde methodologieën voor het berekenen van milieuvoetafdrukken, moet er nog veel gebeuren. In de tussentijd moeten bedrijven hun milieuclaims proactief herzien en onderbouwen, gestandaardiseerde milieulabels invoeren en investeren in de opleiding van werknemers. Ze moeten ook een strikte koolstofboekhouding invoeren om juridische gevolgen en concurrentienadelen in verband met greenwashing te voorkomen.

Wat is Greenwashing?

Greenwashing is een misleidende tactiek die door bedrijven wordt gebruikt om consumenten te laten denken dat hun milieu-inspanningen belangrijker zijn dan ze in werkelijkheid zijn.

Deze onjuiste voorstelling van zaken is niet alleen misleidend, maar kan ook de reputatie van een bedrijf schaden, het vertrouwen van klanten schaden en uiteindelijk de voortgang naar een duurzame toekomst belemmeren.

Eenvoudig gezegd is greenwashing het doen van valse of overdreven milieubeloftes die niet overeenkomen met de werkelijke praktijken of waarden van het bedrijf. Door greenwashing te vermijden en zich in te zetten voor echte duurzaamheidsinspanningen, kunnen bedrijven vertrouwen opbouwen bij consumenten en bijdragen aan een meer milieubewuste toekomst.

Welke invloed heeft dit op bedrijven?

De verscherping van de regelgeving voor greenwashing over de hele wereld heeft belangrijke gevolgen voor bedrijven.

Reputatieschade: Bedrijven waarvan wordt vastgesteld dat ze aan greenwashing doen, kunnen ernstige reputatieschade oplopen, wat kan leiden tot verlies van vertrouwen bij de consument en mogelijk gevolgen heeft voor hun bedrijfsresultaten.

Juridische gevolgen: Niet-naleving van de regelgeving op het gebied van greenwashing kan leiden tot juridische stappen, wat in sommige gevallen kan resulteren in boetes, straffen of zelfs opschorting van bedrijfsactiviteiten.

Om ervoor te zorgen dat de regelgeving op het gebied van greenwashing wordt nageleefd, moeten bedrijven mogelijk investeren in extra middelen, zoals het inhuren van juridische en duurzaamheidsexperts of het uitvoeren van audits door derden van hun milieuclaims.

Concurrentienadeel: Bedrijven die niet voldoen aan de regelgeving voor greenwashing kunnen een concurrentienadeel ondervinden, omdat consumenten steeds meer voorrang geven aan milieuvriendelijke producten en diensten.

De Europese Unie heeft een precedent gecreëerd met haar nieuwste maatregel tegen greenwashing. Tegen 2026 wil de EU ongefundeerde milieuclaims zoals “koolstofneutraal” en “klimaatneutraal” verbieden. Dit initiatief is een mijlpaal in de aanhoudende inspanningen van de EU om consumenten mondiger te maken en echte duurzaamheid te bevorderen.

Belangrijkste ontwikkelingen:

– Bedrijven mogen geen algemene uitspraken doen over het milieu, tenzij ze nauwkeurig bewijs leveren.

– Claims gebaseerd op het compenseren van emissies worden verboden, wat een radicale verschuiving in de markt voor koolstofcompensatie zal betekenen.

– De wet vereist een striktere naleving van milieuclaims, waardoor bedrijven claims als “ecologisch” en “natuurlijk” moeten staven met degelijk bewijsmateriaal.

– Bedrijven zullen de verwachte levensduur van hun producten moeten aangeven, waardoor de transparantie voor consumenten toeneemt. Sector gebonden gevolgen:

– Onder andere transportsector en luchtvaartindustrie staat op het punt te veranderen, nu luchtvaartmaatschappijen hun boekingsinterfaces moeten herzien om aanbiedingen van ‘klimaatneutrale’ vluchten via koolstofcompensatie te schrappen.

– Het initiatief geeft een sterk signaal af aan de vrijwillige koolstofmarkt en markeert het einde van een tijdperk voor compensatiestrategieën.

Implicaties voor bedrijven:

– De regelgeving verplicht bedrijven om hun milieuclaims opnieuw te beoordelen en te onderbouwen, transparantie te bevorderen en misleidende praktijken aan te pakken.

– De wet is bedoeld om producten in overeenstemming te brengen met de klimaat neutrale doelstellingen van de EU, hoewel de voortgang van de begeleidende wetgeving als traag wordt omschreven.

– Op nationaal niveau zullen sancties van toepassing zijn op bedrijven die de regels overtreden. De Europese commissie vraagt de lidstaten om sancties vast te stellen die “doeltreffend, evenredig en afschrikkend” zijn. De wetgeving is niet van toepassing op micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers )tenzij ze willen dat hun claims worden geverifieerd en gecertificeerd.

Deze ontwikkeling onderstreept de inzet van de EU om greenwashing aan banden te leggen en moedigt bedrijven aan om deze verandering te omarmen, na te denken over hun duurzaamheidspraktijken en bij te dragen aan een transparantere en milieubewustere markt.

Lees voor meer informatie over EU-wetgeving op het gebied van greenwashing.