Het wil nog niet vlotten met de overgang naar elektrische vrachtwagens

30k in België nos/nl

De deadline van 2030 om in Europa de uitstoot van schadelijke stoffen met 45 procent omlaag te krijgen komt namelijk steeds dichterbij.

We moeten het gebruik van fossiele brandstoffen snel terugdringen en de CO₂-uitstoot halverwege deze eeuw tot bijna nul reduceren. Om dit te bereiken is veel zeer veel elektriciteit nodig.

In het huidige energiesysteem verbranden we elk jaar 8 miljard ton steenkool, 35 miljard vaten olie en 4 biljoen kubieke meter gas, waarbij ongeveer 40 miljard ton CO₂-equivalent wordt geproduceerd.

Amper elektrische mobiliteit op de weg

1 op 59 auto’s is elektrische

1 op 3160 -goederenvervoer bestelwagen, vrachtwagens is elektrisch

De elektrificatie van vrachtwagens is vooral een kip-ei-verhaal.

De drie uitdagingen – financiering, laadinfrastructuur en de beschikbaarheid van e-trucks – moeten tegelijk worden aangepakt, anders vertragen ze elkaar.

Het is een project waar overheid (subsidie), gemeentes (ruimte), netbeheerder (netcapaciteit), producenten (vrachtwagens) en marktpartijen (laadstations) tegelijk met elkaar moeten optrekken.

De verwachting is overigens wel dat e-trucks net als elektrische auto\’s door de opschalende productie en stijgende brandstofprijzen in de toekomst goedkoper zullen worden dan dieseltrucks. Ook kunnen andere brandstoffen als biodiesel en waterstof een bijdrage leveren om milieudoelen te halen.

Uitdaging nummer drie is laadinfrastructuur, want in tegenstelling tot elektrische auto\’s zijn er voor vrachtwagens nog weinig mogelijkheden. Deze oplaadpunten vragen veel van bedrijven: veel ruimte, lange dikke kabels, en transformatorhuisjes.

Vanuit Brussel ligt de eis op tafel dat er in 2030 op elke 60 kilometer langs de belangrijkste vrachtroutes een snellaadplek moet komen.

Voor de Vlaamse markt is het ook een stuk makkelijker: een vrachtwagen rijdt hier, afhankelijk van het soort transport, tussen de 100 en 400 kilometer per dag.

Er zijn veel te weinig(geen) publieke snellaadpunten voor trucks en het energienetwerk is niet berekend op meer en zwaarder gebruik. Reden voor om alarm te slaan.

De ombouw van het vrachtwagenpark van benzine en diesel naar elektrisch is nog maar net bezig. Het lukt de vrachtwagenproducenten wel om genoeg elektrische trucks te bouwen, maar het hapert bij de groei van de laadinfrastructuur. Het energienetwerk is er niet klaar voor.

De verwachting is dat er in 2038 duizenden elektrische vrachtwagens rondrijden, met een gezamenlijke stroomvraag gelijk aan die van 1 miljoen huishoudens. In 2050 moet het helemaal emissieloos zijn en dat betekent een stroomgebruik voor het hele elektrische wagenpark dat gelijk is aan dat van 3,5 miljoen huishoudens.

 artikel/2483604