Hoe slim energiebeheer voor het opladen van EV’s samenhangt met lokale duurzame energie!

Uit een recente studie van de onafhankelijke International Council on Clean Transportation blijkt dat een grootschaliger gebruik van EV inderdaad zal helpen om de BKG- [De zes broeikasgassen] uitstoot te verminderen. Zelfs voor auto\’s die vandaag geregistreerd zijn, hebben batterijvoertuigen veruit de laagste BKG-uitstoot over de hele levenscyclus in vergelijking met alle andere technologieën. Die vaststelling omvat ook de broeikasgasemissies van de elektriciteitsopwekking die wordt gebruikt om de EV\’s op te laden. Naarmate de elektriciteitsopwekking in de komende jaren koolstofarmer wordt en de batterijtechnologieën verbeteren, zullen de levenscyclusemissies van EV\’s verder dalen.

De energie-uitdaging van EV-laden omzetten in een oplossing.

Een slimme energiebeheeroplossing voor EV-laadinfrastructuur, met inbegrip van EV-wagenparkdepots, kan ook bijdragen tot een vermindering van de broeikasgasemissies door te vermijden dat er steeds meer stroom moet worden opgewekt om het snel groeiende aantal EV\’s opgeladen en op de weg te houden.

Dit gebeurt door het gebruik van de bestaande netcapaciteit te optimaliseren, de energievraagcurve af te vlakken en het elektriciteitsverbruik van alle laders in een gebouw in evenwicht te brengen.

Slim energiebeheer kan ook netvoedingen integreren met onsite hernieuwbare energie – meestal zonnepanelen – en lokale batterijopslag.

Als EV-fabrikanten, energiebedrijven, slim energiebeheer en slim opladen allemaal samenwerken, kunnen we vooruitgang boeken met ons gezamenlijke doel om in de toekomst een betere wereld voor onze kinderen te creëren.

Wil je een keer van gedachten wisselen over de mogelijkheden “slim energiebeheer ” ? Laat het ons weten.