Vrachtwagens zonder uitstoot zouden tegen 2030-1 miljard vaten olie uitsparen en 120.000 nieuwe banen creëren

https://www.transportenvironment.org/discover/zero-emission-trucks-would-save-1bn-barrels-oil-and-create-120000-new-jobs-2030-study/

Nu online winkelen en de vraag naar leveringen op dezelfde dag en aan huis toeneemt, groeit ook het aantal bestelwagens en bestelbusjes in de straten van de steden. Het is tijd om na te denken over wat de toename van het aantal bestelwagens-vrachtwagens doet met de lucht die wij inademen en over het effect van deze voertuigen op de opwarming van de aarde.

De COVID-19-pandemie zet meer Belgen ertoe aan om online te kopen, wat het vrachtwagenverkeer in stedelijke gebieden alleen maar zal doen toenemen. 

De transportsector vertegenwoordigt een kwart van de broeikasgasemissies van het land.  De uitstoot van de transportsector is bijzonder moeilijk aan te pakken omdat de koolstofvoetafdruk van personen- en vrachtvervoer afkomstig is van verschillende vervuilingsbronnen – auto’s, SUV’s, bussen, treinen, zware vrachtwagens, schepen en vliegtuigen.

Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en de transport gerelateerde uitstoot beter te beheren, moeten bedrijven met een groot wagenpark hun koolstofvoetafdruk verkleinen en idealiter overschakelen op voertuigen met nul emissie.

Maar er zijn nog veel obstakels die moeten worden opgevuld om een geïntegreerd systeem voor koolstof vrij vervoer en duurzame energie te ondersteunen

Er is momenteel geen nationaal emissievrij voertuigbeleid en investeringsstrategie voor goederenvervoer, van last-mile leveringen tot het zware vrachtvervoer. Bij gebrek aan een dergelijke strategie verloopt de markttransformatie traag, zelfs voor die bedrijven die graag de veranderingen willen doorvoeren die nodig zijn voor een schone economie.

Nul-emissievoertuigen (ZEV’s) worden gedefinieerd als voertuigen die het potentieel hebben om emissievrije uitlaatemissies te produceren. Deze omvatten batterij-elektrische voertuigen, plug-in hybride elektrische voertuigen en waterstof-brandstofcelvoertuigen

Het is duidelijk dat een geïntegreerde en alomvattende aanpak nodig is om de verschuiving naar koolstofarme stedelijke levering te ondersteunen door acties van alle overheidsniveaus. Ondersteuning aanbieden voor de aankoop van voertuigen en de bijbehorende kapitaalinfrastructuur, en om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om deze vloten te ontwikkelen en te onderhouden .

Een gebrek aan direct beschikbare informatie blijft een belangrijke belemmering voor de invoering van ZEV’s. Wagenparkbeheerders moeten worden uitgerust met toegankelijke, gemakkelijk te begrijpen informatiebronnen ter ondersteuning van effectieve besluitvorming, waaronder informatie over de totale kosten van eigendom, de aanschaf van voertuigen, infrastructuurvereisten en broeikasgasemissiereducties. Bovendien moeten bestuurders en onderhoudsmedewerkers worden opgeleid.