Stroom van eigen kweek 2.3

Onze missie? Energie in handen van de bedrijven geven. Via eerlijk advies, infoavonden en projectwerk. Wij sensibiliseren en geven de mensen praktische informatie. Die geeft hem de kans om in het dagelijkse leven te evolueren van energieconsument naar coproducent. Hiervoor werken wij samen met gelijkgezinde organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen en maatschappelijke partners.

We kunnen stellen dat we op dit ogenblik roofbouw plegen op onze aardkorst. Alle makkelijk te winnen energiegrondstoffen zijn ontstaan in de loop van grofweg 2 miljard jaar, en vooral in de afgelopen 500 miljoen jaar, sinds het ontstaan van grootschalig plantenleven. We maken deze langzaam opgebouwde voorraden op in een luttele 400 jaar.

Toen ik nadacht over hoe “Stroom van eigen kweek 2.3” in elkaar zou moeten zitten had ik het geluk omringd te zijn door mensen die mij inspireerden tot de wildste ideeën enerzijds, en mensen die ieder idee dat ik presenteerde afslachtten anderzijds.

De inspiratie had ik nodig, maar ook de weerstand. De mensen die mij inspireerden maakten het concept mooi. De mensen die weerstand boden maakten het sterk.

Ik was werkzaam in de energiesector, en wat mij opviel was dat energiebedrijven hun klant aan alle kanten vertelden dat deze minder moest verbruiken. Tegelijkertijd verdienden dezelfde bedrijven hun geld met het verkopen van zoveel mogelijk energie. Dus: ofwel hun verhaal klopte niet, ofwel ze groeven hun eigen graf.

Ik zag ook dat energie een absolute basisbehoefte is voor alle organismen. Er wordt niets bereikt zonder energie. Je hebt dus een bron nodig waar je op kunt vertrouwen.

Deze twee gedachten speelden een cruciale rol in de beslissingen die ik daarna nam. Het concept was simpel:  een oplossing dat minder verbruiken tot doel verheft, en tegelijkertijd het eigenaarschap van energievoorziening weer volledig teruggeeft aan de energiegebruiker.  Een anti-energiebedrijf dus.

Alhoewel het idee fantastisch simpel was, bleek de uitvoering complex.

Energiebesparing, energieproductie: alles moest worden samengevoegd tot een vloeiend en naadloos product. Ik wil alle nodige ingrediënten om deels onafhankelijk te worden van fossiele energiebronnen samenvoegen in de juiste volgorde, zodat duurzaamheid een logische en economische beslissing is.

Echte duurzaamheid valt of staat bij het ontwerp. En in een enorm snel veranderende wereld is het basisontwerp cruciaal. Uiteindelijk bleek het zo simpel: besparen, opwekken, participeren. Zorg dat je hetzelfde kunt met minder energie, zorg dat je energie zelf opwekt, en zorg dat je je restbehoefte afdekt door een belang te nemen in duurzame energie opwek elders.(solartuin, windproject , delen)

Stroom van eigen kweek 2.3

Hét recept om deels onafhankelijk te worden van fossiel. En het allerbelangrijkste: voor iedereen toepasbaar, en iedereen heeft er baat bij.

Ieder succesverhaal begint met een sterk concept. De echte kunst is om vast te houden aan dat concept: succes is dan de logische uitkomst.!