Verduurzaming sleutel tot succes!

VERDUURZAMING MOET SIMPEL EN BEREIKBAAR ZIJN VOOR BEDRIJVENTERREINEN

VZW Brugge geeft Energie (BGE) laat zien wat de kracht is van het collectief bij verduurzaming van bedrijventerreinen.

‘We willen verduurzaming simpel, bereikbaar en uitvoerbaar maken voor elke ondernemer op een bedrijventerrein.’

BGE een collectief voor en door ondernemers.

‘We ontzorgen de ondernemer en bieden een duidelijk perspectief. Daardoor wordt het interessant voor bedrijven om te verduurzamen.’

Verlaging CO2-footprint

Doel van het collectief is om ondernemers op bedrijventerreinen inzicht te verschaffen in hun energiehuishouding en hen te helpen stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.

Het collectief stimuleert de bedrijven om hun CO2-footprint verder te verlagen zodat ze uiteindelijk klimaatneutraal worden.

‘Door collectief producten en diensten in te kopen, zoals pv-panelen, energiebesparende maatregelen en groene stroom, kan het collectief de ondernemers scherpe prijs-kwaliteitverhoudingen aanbieden.’

Brugse bedrijventerreinen koploper

Ook ambieert het BGE een koploperspositie in de energietransitie voor Brugse bedrijven, met alle mogelijke spinoffs van dien.

‘We willen bovendien een keurmerk gebruiken, waarmee ondernemers kunnen laten zien hoe ambitieus ze zijn’.

Krachtenbundeling

‘Voor ondernemers op bedrijventerrein zijn er verschillende mogelijkheden voor gesubsidieerde projecten. Maar daar werd nauwelijks van gebruikgemaakt, omdat ondernemers het vervolgtraject niet goed konden overzien.

Rol Stad Brugge

Brugge stimuleert de collectieve aanpak voor verduurzaming van bedrijventerreinen, onder meer door kennis te delen en business cases te laten uitwerken.

Waarom meedoen?

Voor een CO2-neutrale stad in 2050 moeten het bedrijfsleven, overheden, wetenschap en maatschappelijke organisaties intensiever gaan samenwerken. Met Brugge Geeft Energie willen wij het bedrijfsleven ondersteunen om de energietransitie te versnellen en over te stappen op schone energie.

Meer weten

De coördinatie van Brugge Geeft Energie vzw gebeurt door Frank De Lannoit.

U kan hem bereiken via bge@bruggegeeftenergie.be of 0475 427135.