Bedrijventerreinen: de motor van elke gemeente

Organisatie door ondernemers

De energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie: Belangrijke en maatschappelijke onderwerpen die baat hebben bij een collectieve aanpak op een bedrijventerrein. Wij kijken samen waar de schoen wringt en gaan daarmee aan de slag. Met een collectieve aanpak krijg je veel gedaan. Collectief is niet alleen de samenwerking van bedrijven die op hetzelfde bedrijventerrein gevestigd zijn, ook bedrijventerreinen kunnen met elkaar samenwerken.

Een groot deel van de kracht van Brugge Geeft Energie zit in het feit dat de organisatie is opgericht door en voor ondernemers en géén winstoogmerk heeft. Deze onafhankelijke positie is een van de grootste troeven van BGE bij het in contact komen met ondernemers. Ondernemers hebben hierdoor niet het gevoel dat hen iets wordt opgelegd, of iets aan hen wordt verkocht. Zij worden geholpen en ondersteund.        

De energietransitie is een proces waar iedere onderneming vanuit een wettelijke dan wel economische achtergrond mee te maken krijgt. Voor veel bedrijven is het doorlopen van de energietransitie geen dagelijkse business.

Het actief begeleiden en faciliteren van dit proces is een troef en vertegenwoordigt daarmee over alle bedrijven gezien een collectief belang. In Brugge vergeleken wij dit collectieve belang met een nutsvoorziening. Deze vergelijking wordt door alle ondernemers begrepen en onderschreven, en daarmee is een bijdrage vanuit het dienst milieu-klimaat-energie een logisch gevolg waar veel draagvlak voor is.

Uiteindelijk zijn bedrijventerreinen de motor van een gemeente en hebben zowel de overheid als de bedrijven het belang om deze klaar te maken voor de toekomst.