Hoe batterijopslag promoten en installeren om stroomoverschotten te beheren

In reactie op de waarschuwing van Elia voor stroomoverschotten deze zomer, kunnen verschillende strategieën worden overwogen om batterijopslag te promoten en te installeren. Deze strategieën richten zich op zowel beleid als praktische implementatie.

1. Financiële Stimuleringsmaatregelen

 • Subsidies en Belastingvoordelen: subsidies en belastingvoordelen voor bedrijven die investeren in batterijopslagsystemen. Dit vermindert de initiële kosten en maakt de technologie toegankelijker.
 • Netbeheerders Vergoeding: Netbeheerders zoals Elia voorzien vergoedingen aan eigenaars van batterijopslagsystemen voor het opslaan van overtollige energie. Dit creëert een extra inkomstenbron voor investeerders in batterijopslag.

2. Bewustmakingscampagnes

 • Educatieve Programma’s: Organiseer campagnes om het publiek te informeren over de voordelen van batterijopslag, zoals energiekostenbesparingen en vermindering van het stilleggen van hernieuwbare energiebronnen.
 • Succesverhalen Delen: Promoot succesverhalen van huishoudens en bedrijven die al batterijopslag gebruiken. Dit kan potentiële investeerders overtuigen van de haalbaarheid en voordelen.

3. Technologische Innovatie en Ondersteuning

 • Onderzoek en Ontwikkeling: Investeer in R&D om de efficiëntie en kosten van batterijopslag te verbeteren. Samenwerkingen tussen overheden, universiteiten en bedrijven kunnen leiden tot innovaties die batterijopslag aantrekkelijker maken.
 • Ondersteuning voor Installateurs: Bied training en certificering aan voor installateurs van batterijopslagsystemen om ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde professionals beschikbaar zijn.

4. Regelgeving en Netbeheer

 • Flexibele Tarieven: Implementeer flexibele elektriciteitstarieven die eigenaars van batterijopslag belonen voor het opslaan van energie tijdens overschotten en het terugleveren tijdens tekorten.
 • Integratie met Slimme Netten: Zorg voor de integratie van batterijopslag met slimme netten (smart grids) om een efficiëntere en responsievere energieverdeling te faciliteren.

5. Samenwerking met de Industrie

 • Publiek-Private Partnerschappen: Stimuleer samenwerkingen tussen de overheid en de private sector om grootschalige batterijopslagprojecten te ontwikkelen.
 • Ondersteuning van Lokale Bedrijven: Moedig lokale bedrijven aan om te investeren in batterijopslag door middel van derde partij financiering of  financiële steun en technische assistentie.

Voorbeelden van Initiatieven:

 • Zonnedak met geïntegreerde opslag: Projecten waarbij grote zonnedaken direct worden uitgerust met batterijopslag om lokaal opgewekte energie op te slaan en piekproductie af te vlakken.
 • Gemeenschappelijke opslagsystemen: Het opzetten van gemeenschappelijke batterijopslagsystemen in woonwijken of industrieterreinen om de kosten te delen en de efficiëntie te verhogen.
 • Flexibiliteitsdiensten aan het net: Bedrijven en huishoudens met batterijopslag kunnen flexibiliteitsdiensten leveren aan het elektriciteitsnet, zoals het aanbieden van opgeslagen energie tijdens piekmomenten of het afnemen van overtollige energie bij overschotten.
 • Samenwerking met energiebedrijven: Het stimuleren van partnerships tussen overheden, energiebedrijven en technologiebedrijven om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen en te implementeren

Door deze strategieën te combineren, kan Vlaanderen effectief inspelen op de uitdagingen van stroomoverschotten en tegelijkertijd de adoptie van batterijopslag bevorderen, wat bijdraagt aan een stabieler en duurzamer energienetwerk.

https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/milieu-energie/Elia-waarschuwt-voor-stroomoverschotten-deze-zomer-en-werkt-aan-afschakelplan/10552502